Speakeri Facilități și provocări vamale în comerțul dintre România și Republica Moldova

Mihai are o experiență de peste 14 ani în domeniul consultanței vamale, reorganizări de lanțuri de aprovizionare, calcul de valoare în vamă și clasificare tarifară.

Și-a început cariera la Arthur Andersen, a continuat la KPMG, iar în prezent este coordonatorul echipei de consultanță pe probleme de vamă și accize, din cadrul Deloitte România. Mihai este implicat în mod continuu în proiecte de asigurare a conformității cu legislația vamală, restituiri de taxe, contestații, studii de impact pe vamă și accize, corespondența cu Comisia Europeană. De asemenea, este autorul a numeroase articole din presă pe probleme vamale, menite să ajute mediul de afaceri din România.

Mihai este membru activ al Camerei Consultanților Fiscali din România și membru al Asociației Experților Contabili din Marea Britanie (ACCA).


Daniela este un specialist vamal, cu mai mult de 12 ani de experienţă în domeniul vamal.

Ea şi-a început cariera ca inspector vamal la Autoritatea Naţională a Vămilor din România, concentrându-se pe probleme de clasificare tarifară.

Daniela îşi continuă cariera în cadrul Big 4, unde şi-a extins şi mai mult cunoştinţele privind valoarea în vamă, originea, proceduri vamale şi în domeniul controlului exporturilor.

Daniela este membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din România din 2007 şi este certificată ca declarant vamal.


Cosmin s-a alaturat echipei de vamă și accize din cadrul Deloitte România în 2012. 

Și-a început cariera în 2010 în cadrul unei companii românești de comisionariat vamal logistică și transporturi, concentrându-se în mod special pe aria realizării de formalități vamale. 

Are o experiență de mai mult de 7 ani în domeniul vamal. Odată cu alăturarea sa în echipa Deloitte s-a implicat activ în proiecte privind obținerea de autorizații vamale, audit, organizarea de cursuri cu tematică vamală, implementarea de simplificări vamale și regimuri speciale, litigii fiscale pentru o gamă largă de clienți din industria automotive, aviație, manufacturing, farmaceutică, petrol și gaze.


Educaţie: 

În 1999 a absolvit Universitatea de Stat a Republicii Moldova, Facultatea Drept. În 2002 a finisat studii de master în domeniul dreptului internațional la USM. A participat la multiple cursuri de perfecţionare profesională în ţară şi peste hotare. Din 2002 a activat în calitate de lector la USM la disciplina drept şi activitate vamală.

Experienţa profesională: 

• În perioada 1999-2002 a activat la biroului vamal Chişinău în calitate de jurist; 
• Între anii 2002-2006- expert în cadrul proiectului UE TACIS, care a acordat asistenţa în vederea alinierii cadrului normativ naţional la cel European şi preluarea bunelor practice europene; 
• În perioada 2004 -2007 a activat la CCI a RM în calitate de secretar al primului comitet naţional de facilitare a comerţului MOLDPO. Comitetul a asigurat promovarea dialogului businessului cu autorităţile publice în vederea simplificării procedurilor de comerţ internaţional şi promovării standardelor internaţionale ce ţin de activitatea economică externă, precum şi instruirea agenților economici privind procedurile de import şi export; 
• În 2006 a condus activitatea de broker vamal în cadrul instituției camerale. A activat în cadrul Asociaţiei Brokerilor Vamali fondată de CCI şi a prezentat interesele acesteia în relaţii cu Asociaţiile Brokerilor Vamali din Europa; 
• În 2011 a participat la programul de schimb de experienţă în domeniul managementului, leadership şi administrare publică în Marea Britanie (Fellowship program); 
• În 2015-2016 a activat în cadrul Secretariatului Organizaţiei Mondiale a Vămilor, în directoratul responsabil de facilitarea comerţului; 

•Din 2007 până în luna august 2017 a activat în cadrul Serviciului Vamal în domeniul: 

– facilitării comerţului şi simplificării procedurilor vamale; 
– promovării parteneriatului vamal-business (în calitate de secretar al Comitetului Consultativ al Serviciului Vamal); 
– managementului strategic; 
– integrare vamală europeană (implicit negocierea şi implementarea Acordului de Asociere); 
– cooperare vamală internaţională; 
– managementul proiectelor de asistenţa tehnică (coordonarea asistenţei partenerilor de dezvoltare în domeniul vamal); 
– managementul calităţii ISO (deţine certificat de auditor al sistemului de management al calităţii conform Standardului ISO 9001:2015); 
– relaţii cu publicul şi mass media. 

Publicaţii: 

Multiple publicaţii în reviste specializate ale Serviciului Vamal, în publicaţiile CCI, coautor de Ghiduri în domeniul procedurilor vamale şi de comerţ internaţional. Cunoaște limba română, engleză, rusă la nivel avansat.