Speakeri IFRS Forum, ediția a III-a

ella chilea

 

Ella este membra a: ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) si Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR).

Ella deţine o experienţă de mai bine de 15 ani în domeniul auditului financiar şi al serviciilor de consultanţă financiară şi contabilă.

Aria de competenţă a Ellei se axează pe auditarea situațiilor financiare pentru societăți cu diverse obiecte de activitate (energie, telecomunicații, comerț, producție) întocmite în conformitate cu diverse standarde de raportare financiară: statutare (standardele românești) și standarde internaționale de raportare financiară (IFRS).

 

florin minea

 

Florin Minea este membru al: ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR).

Florin deţine o experienţă de mai bine de 12 ani în domeniul auditului financiar şi al serviciilor de consultanţă comercială, financiară şi contabilă.

Aria de competenţă a lui Florin se axează pe auditarea situațiilor financiare întocmite în conformitate cu diverse standarde de raportare financiară: statutare (standardele românești) și standarde internaționale de raportare financiară (IFRS). Florin este specializat in auditarea situatiilor financiare ale societatilor din sectorul energetic.

 

ana maria butucaru

 

Ana-Maria este Director servicii bancare, piețe de capital și consultanță contabilă, în cadrul PwC Romania, fiind unul din membri cheie ai echipei de Servicii Financiare a PwC și oferind servicii de audit și consultanță clienților noștri care solicită servicii financiare (FS). Are o experiență de peste 12 ani în domeniul furnizării de servicii către organizații financiare în România.

Experiență relevantă:

Audit pentru instituții financiare – Ana-Maria s-a ocupat de un număr considerabil de servicii financiare, printre care auditul declarațiilor financiare, pregătite în conformitate cu IFRS și Standardele Contabile din România. Experiența sa în domeniul auditului include servicii de audit oferite băncilor, instituțiilor financiare non-bancare, companiilor de leasing și asigurări, fondurilor de investiții. Pe lângă activitatea de audit extern, experiența sa profesională include o serie de activități non-audit și proiecte de consultanță, precum:

Implemnetarea IFRS pentru bănci

Ana-Maria a condus recent un proiect de implementare IFRS 9 pentru 3 bănci românești principale (top 10). Munca ei a constat în realizarea analizei de impact, a planului proiectului, a analizei afacerii, a clasificării și evaluării fazelor de depreciere.

Proiecte vizând operațiunile de verificare prealabilă (due diligence)

Ana-Maria s-a implicat în proiecte de due diligence în achiziționarea a 3 bănci românești importante. S-a concentrat asupra acurateții ajustărilor deprecierilor din portofoliul corporativ și IMM, ca și asupra testării ratelor de recuperare din vânzarea garanțiilor redobândite.

Întrumător intern și extern pentru IFRS

Recent s-a implicat cu succes în conceperea și livrarea unui training specific pe tema IFRS 9, pe lângă experiența deja considerabilă în furnizarea unor traininguri interne și externe în domeniul contabilității și al auditului.

Consultanță în reglementare

Ana-Maria are o experiență semnificativă în IFRS, ca și în domeniul cerințelor de reglementare din sectorul serviciilor financiare la nivel european. S-a ocupat de consultanța continuă oferită Băncii Naționale a României în domeniul contabilității IFRS.

Riscul creditelor

A fost manager de proiect în cadrul unui proiect de Evaluare a Calității Activelor (ECA) pentru trei bănci românești importante. Activitatea ei a inclus evaluarea amănunțită a provizioanelor pentru pierderi din credite pentru peste 1 000 de contracte de credit (ipoteci și credite corporative). S-a implicat de asemenea în numeroase revizuiri ale portofoliului de NPL-uri pentru vânzare, concentrându-se asupra acurateții calculării ajustărilor.

 

alexandra balan

 

Alexandra face parte din echipa PwC România specializată în servicii de audit și consulanță pentru clienţii din Sectorul Financiar.
Ea este specializată în servicii de evaluare a beneficiilor angajaţilor pentru societăți din diverse sectoare.

De asemenea, este responsabilă pentru calculele actuariale efectuate în cadrul auditurilor societăților de asigurare/reasigurare.

Alexandra a fost tutor la traininguri și evenimente organizate de PwC cu privire la standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS), inclusiv IAS 19 “Beneficii ale angajaților”.

Alexandra este membru al Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) din Marea Britanie, al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) și înregistrată în Asociația Română de Actuariat ca student din anul 2015.

 

alina fanita