Speakeri Tax & Fianance Forum, Brașov

Roxana este membru al Camerei Consultanților Fiscali (CCFR) având peste 18 ani de experiență profesională în mediul fiscal, din care 8 ani în cadrul KPMG. Pe parcursul acestor ani, ea a câștigat o experiență bogată cu privire la aspectele fiscale specifice cu care se confruntă companiile românești, și a fost implicată într-o varietate de proiecte axate pe industrii, cum ar fi: tehnologia informației, petrol și gaze naturale, energie, telecomunicații, agricultură, imobiliare, etc. 

Experiența sa profesională privește derularea și coordonarea de proiecte complexe, acoperind arii fiscale variate, de la proiecte de due dilligence si asistenta privind fuziuni și structuri internaționale și până la revizuiri fiscale și consultanță privind aspecte fiscale locale sau internaționale în legatură cu activitatea desfașurată de companii românești sau multinaționale. 

De asemenea, Roxana a fost implicată în numeroase proiecte privind litigii fiscale, având experiență în asistarea companiilor pe durata inspecției fiscale, pregatirea punctelor de vedere cu privire la rapoartele de inspecție fiscală și redactarea contestațiilor în legătura cu actele administrative fiscale.

Mitel este în echipa FiNEXPERT de peste 12 ani, timp în care a coordonat numeroase proiecte și a înregistrat rezultate care au condus la evoluția companiei.

Cu o experiența de peste 15 ani în domeniul financiar – contabil și de peste 7 ani în domeniul fiscalității, Mitel a preluat, începand din 2011, managementul departamentului de Taxe, iar din ianuarie 2017 este Tax Partner.

Membru al Camerei Consultanților Fiscali din România, Mitel deține certificări internaționale pentru ADIT (“Advanced Diploma in International Taxation”), Principles of International Taxation și Transfer Pricing. De asemenea, Mitel va susține, în curând, teza finală pentru certificarea Chartered Institute of Taxation.

Liviu are o experiență profesională de peste 12 ani, din care 9 în domeniul consultanței fiscale, fiind specializat pe prețuri de transfer. Are experiență în coordonarea echipelor pe diferite proiecte de asistență privind prețurile de transfer, dar și taxare internațională, impozit pe profit, impozit cu reținere la sursă, accize.

Portofoliul său cuprinde clienți din industrii variate precum retail, producție, imobiliare, servicii finaciare și energie, constructii, energie verde, sectorul chimic, asigurări, industria farmaceutică.

Mihai are o experiență de peste 14 ani în domeniul consultanței vamale, reorganizări de lanțuri de aprovizionare, calcul de valoare în vamă și clasificare tarifară.

Și-a început cariera la Arthur Andersen, a continuat la KPMG, iar în prezent este coordonatorul echipei de consultanță pe probleme de vamă și accize, din cadrul Deloitte România. Mihai este implicat în mod continuu în proiecte de asigurare a conformității cu legislația vamală, restituiri de taxe, contestații, studii de impact pe vamă și accize, corespondența cu Comisia Europeană. De asemenea, este autorul a numeroase articole din presă pe probleme vamale, menite să ajute mediul de afaceri din România.

Mihai este membru activ al Camerei Consultanților Fiscali din România și membru al Asociației Experților Contabili din Marea Britanie (ACCA).

Cu o experiență de aproximativ 9 ani în domeniu, Cristiana face parte din departamentul de consultanță fiscală al FiNEXPERT înca din februarie 2016, în calitate de Tax Manager.

Consultant fiscal certificat de către Camera Consultanților Fiscali din România, Cristiana a fost implicată de-a lungul timpului în proiecte variate cum ar fi: asistență fiscală punctuală, servicii de due-diligence fiscal, asistență la inspecții fiscale, contestații, servicii de conformitate etc. pentru clienți care activează în industrii precum pharma, oil & gas, real estate, comerț, prestări de servicii, inclusiv financiare.

Cu o experiență de peste 11 ani în domeniul fiscalității, Alexandru este Senior Manager în cadrul departamentului de fiscalitate al Deloitte. Acesta este specializat în consultanță fiscală privind TVA, fiind implicat în proiecte precum: consultanță fiscală generală, asistență la inspecțiile fiscale, asistență în negocieri comerciale, asistență în cadrul procesului de due diligence, rambursări de TVA atat pentru persoane rezidente cât și pentru nerezidente, obținere puncte de vedere din partea autorităților atât române, cât și europene.

De asemenea, este autorul a numeroase articole pe probleme fiscale, menite să ajute mediul de afaceri din România. Alexandru este membru activ al Camerei Consultanților Fiscali din România.

Mihaela este consultant fiscal autorizat și membră a Camerei Consultanților Fiscali din România (CCFR) și membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). În prezent Mihaela este în etapa completării certificatului pentru obținerea statutului de membru al Asociatiei Expertilor Contabili Autorizati (ACCA). 

Ea are 9 ani de experiență în contabilitate și fiscalitate, oferind servicii de consultanță axate pe impozitarea indirectă.

Mihaela a scris mai multe articole de specialitate pe probleme fiscale și contabile pentru publicații de specialitate.

Ana-Maria este Director servicii bancare, piețe de capital și consultanță contabilă, în cadrul PwC Romania, fiind unul din membri cheie ai echipei de Servicii Financiare a PwC și oferind servicii de audit și consultanță clienților noștri care solicită servicii financiare (FS). Are o experiență de peste 12 ani în domeniul furnizării de servicii către organizații financiare în România.

Experiență relevantă:

Audit pentru instituții financiare – Ana-Maria s-a ocupat de un număr considerabil de servicii financiare, printre care auditul declarațiilor financiare, pregătite în conformitate cu IFRS și Standardele Contabile din România. Experiența sa în domeniul auditului include servicii de audit oferite băncilor, instituțiilor financiare non-bancare, companiilor de leasing și asigurări, fondurilor de investiții. Pe lângă activitatea de audit extern, experiența sa profesională include o serie de activități non-audit și proiecte de consultanță, precum:

Implemnetarea IFRS pentru bănci

Ana-Maria a condus recent un proiect de implementare IFRS 9 pentru 3 bănci românești principale (top 10). Munca ei a constat în realizarea analizei de impact, a planului proiectului, a analizei afacerii, a clasificării și evaluării fazelor de depreciere.

Proiecte vizând operațiunile de verificare prealabilă (due diligence)

Ana-Maria s-a implicat în proiecte de due diligence în achiziționarea a 3 bănci românești importante. S-a concentrat asupra acurateții ajustărilor deprecierilor din portofoliul corporativ și IMM, ca și asupra testării ratelor de recuperare din vânzarea garanțiilor redobândite.

Întrumător intern și extern pentru IFRS

Recent s-a implicat cu succes în conceperea și livrarea unui training specific pe tema IFRS 9, pe lângă experiența deja considerabilă în furnizarea unor traininguri interne și externe în domeniul contabilității și al auditului.

Consultanță în reglementare

Ana-Maria are o experiență semnificativă în IFRS, ca și în domeniul cerințelor de reglementare din sectorul serviciilor financiare la nivel european. S-a ocupat de consultanța continuă oferită Băncii Naționale a României în domeniul contabilității IFRS.

Riscul creditelor

A fost manager de proiect în cadrul unui proiect de Evaluare a Calității Activelor (ECA) pentru trei bănci românești importante. Activitatea ei a inclus evaluarea amănunțită a provizioanelor pentru pierderi din credite pentru peste 1 000 de contracte de credit (ipoteci și credite corporative). S-a implicat de asemenea în numeroase revizuiri ale portofoliului de NPL-uri pentru vânzare, concentrându-se asupra acurateții calculării ajustărilor.

Alexandra face parte din echipa PwC România specializată în servicii de audit și consulanță pentru clienţii din Sectorul Financiar. 
Ea este specializată în servicii de evaluare a beneficiilor angajaţilor pentru societăți din diverse sectoare. 

De asemenea, este responsabilă pentru calculele actuariale efectuate în cadrul auditurilor societăților de asigurare/reasigurare. 

Alexandra a fost tutor la traininguri și evenimente organizate de PwC cu privire la standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS), inclusiv IAS 19 “Beneficii ale angajaților”.

Alexandra este membru al Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) din Marea Britanie, al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) și înregistrată în Asociația Română de Actuariat ca student din anul 2015.

I

Ella este membră a: ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) și Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR).

Ella deţine o experienţă de mai bine de 15 ani în domeniul auditului financiar şi al serviciilor de consultanţă financiară şi contabilă.

Aria de competenţă a Ellei se axează pe auditarea situațiilor financiare pentru societăți cu diverse obiecte de activitate (energie, telecomunicații, comerț, producție) întocmite în conformitate cu diverse standarde de raportare financiară: statutare (standardele românești) și standarde internaționale de raportare financiară (IFRS).

Florin Minea este membru al: ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR).

Florin deţine o experienţă de mai bine de 12 ani în domeniul auditului financiar şi al serviciilor de consultanţă comercială, financiară şi contabilă.
Aria de competenţă a lui Florin se axează pe auditarea situațiilor financiare întocmite în conformitate cu diverse standarde de raportare financiară: statutare (standardele românești) și standarde internaționale de raportare financiară (IFRS). Florin este specializat în auditarea situațiilor financiare ale societăților din sectorul energetic.