Speakeri Tax & Finance Forum, Cluj-Napoca

Gabriel Sincu este Director Executiv în cadrul departamentului de Asistenţă fiscală al EY România şi coordonatorul birourilor regionale de asistenta fiscala din Cluj-Napoca si Timisoara.

A dobândit experienţă de peste 19 ani prin proiecte ce privesc impozitul pe profit, taxarea internaţională (directă şi indirectă), preţuri de transfer, asistenţă fiscală în desfăşurarea fuziunilor şi divizărilor şi contabilitate.

Este membru al comitetului de consultanţi al Consiliului Investitorilor Străini din România, având responsabilitatea de a revizui proiectul reglementărilor fiscale emis de Ministerul Finanţelor Publice, inainte de a fi trimis spre aprobare Parlamentului.

Gabriel deține o diplomă în economie emisă de Academia de Studii Economice din București și din 2002 este membru al Corpului Experților Contabili din România (CECCAR), în 2006 devenind membru al Asociației Contabililor autorizați din UK (ACCA) și în 2007 membru al Camerei Consultanților Fiscali din România (CCFR).


Liviu are o experiență profesională de peste 12 ani, din care 9 în domeniul consultanței fiscale, fiind specializat pe prețuri de transfer. Are experiență în coordonarea echipelor pe diferite proiecte de asistență privind prețurile de transfer, dar și taxare internațională, impozit pe profit, impozit cu reținere la sursă, accize.

Portofoliul său cuprinde clienți din industrii variate precum retail, producție, imobiliare, servicii finaciare și energie, constructii, energie verde, sectorul chimic, asigurări, industria farmaceutică.


Mihai are o experiență de peste 14 ani în domeniul consultanței vamale, reorganizări de lanțuri de aprovizionare, calcul de valoare în vamă și clasificare tarifară.

Și-a început cariera la Arthur Andersen, a continuat la KPMG, iar în prezent este coordonatorul echipei de consultanță pe probleme de vamă și accize, din cadrul Deloitte România. Mihai este implicat în mod continuu în proiecte de asigurare a conformității cu legislația vamală, restituiri de taxe, contestații, studii de impact pe vamă și accize, corespondența cu Comisia Europeană. De asemenea, este autorul a numeroase articole din presă pe probleme vamale, menite să ajute mediul de afaceri din România.

Mihai este membru activ al Camerei Consultanților Fiscali din România și membru al Asociației Experților Contabili din Marea Britanie (ACCA).


 


Cu o experiență de peste 11 ani în domeniul fiscalității, Alexandru este Senior Manager în cadrul departamentului de fiscalitate al Deloitte. Acesta este specializat în consultanță fiscală privind TVA, fiind implicat în proiecte precum: consultanță fiscală generală, asistență la inspecțiile fiscale, asistență în negocieri comerciale, asistență în cadrul procesului de due diligence, rambursări de TVA atat pentru persoane rezidente cât și pentru nerezidente, obținere puncte de vedere din partea autorităților atât române, cât și europene.

De asemenea, este autorul a numeroase articole pe probleme fiscale, menite să ajute mediul de afaceri din România. Alexandru este membru activ al Camerei Consultanților Fiscali din România.


Lucian are o experiență profesională de peste 8 ani în domeniul fiscal, fiind specializat pe taxe directe și prețuri de transfer.

Are experiență în coordonarea unei game largi de proiecte de prețuri de transfer și de taxe directe (impozit pe profit, impozit cu reținere la sursă, taxe locale), în proiecte de leadership (conferințe, training-uri pentru clienți, cursuri tehnice la universități) și de recrutare.

Portofoliul său cuprinde clienți din industrii variate precum retail, producție, imobiliare, energie, utilități, construcții, sectorul chimic și farmaceutic.


Ana-Maria este Director servicii bancare, piețe de capital și consultanță contabilă, în cadrul PwC Romania, fiind unul din membri cheie ai echipei de Servicii Financiare a PwC și oferind servicii de audit și consultanță clienților noștri care solicită servicii financiare (FS). Are o experiență de peste 12 ani în domeniul furnizării de servicii către organizații financiare în România.

Experiență relevantă:

Audit pentru instituții financiare – Ana-Maria s-a ocupat de un număr considerabil de servicii financiare, printre care auditul declarațiilor financiare, pregătite în conformitate cu IFRS și Standardele Contabile din România. Experiența sa în domeniul auditului include servicii de audit oferite băncilor, instituțiilor financiare non-bancare, companiilor de leasing și asigurări, fondurilor de investiții. Pe lângă activitatea de audit extern, experiența sa profesională include o serie de activități non-audit și proiecte de consultanță, precum:

Implemnetarea IFRS pentru bănci

Ana-Maria a condus recent un proiect de implementare IFRS 9 pentru 3 bănci românești principale (top 10). Munca ei a constat în realizarea analizei de impact, a planului proiectului, a analizei afacerii, a clasificării și evaluării fazelor de depreciere.

Proiecte vizând operațiunile de verificare prealabilă (due diligence)

Ana-Maria s-a implicat în proiecte de due diligence în achiziționarea a 3 bănci românești importante. S-a concentrat asupra acurateții ajustărilor deprecierilor din portofoliul corporativ și IMM, ca și asupra testării ratelor de recuperare din vânzarea garanțiilor redobândite.

Întrumător intern și extern pentru IFRS

Recent s-a implicat cu succes în conceperea și livrarea unui training specific pe tema IFRS 9, pe lângă experiența deja considerabilă în furnizarea unor traininguri interne și externe în domeniul contabilității și al auditului.

Consultanță în reglementare

Ana-Maria are o experiență semnificativă în IFRS, ca și în domeniul cerințelor de reglementare din sectorul serviciilor financiare la nivel european. S-a ocupat de consultanța continuă oferită Băncii Naționale a României în domeniul contabilității IFRS.

Riscul creditelor

A fost manager de proiect în cadrul unui proiect de Evaluare a Calității Activelor (ECA) pentru trei bănci românești importante. Activitatea ei a inclus evaluarea amănunțită a provizioanelor pentru pierderi din credite pentru peste 1 000 de contracte de credit (ipoteci și credite corporative). S-a implicat de asemenea în numeroase revizuiri ale portofoliului de NPL-uri pentru vânzare, concentrându-se asupra acurateții calculării ajustărilor.


Alexandra face parte din echipa PwC România specializată în servicii de audit și consulanță pentru clienţii din Sectorul Financiar. 
Ea este specializată în servicii de evaluare a beneficiilor angajaţilor pentru societăți din diverse sectoare. 

De asemenea, este responsabilă pentru calculele actuariale efectuate în cadrul auditurilor societăților de asigurare/reasigurare. 

Alexandra a fost tutor la traininguri și evenimente organizate de PwC cu privire la standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS), inclusiv IAS 19 “Beneficii ale angajaților”.

Alexandra este membru al Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) din Marea Britanie, al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) și înregistrată în Asociația Română de Actuariat ca student din anul 2015.


Maria Popa are o experiență de peste 20 ani în domeniul fiscal, dintre care 11 în sistemul public – ANAF. Licențiată în cibernetică-economică, membru CECCAR, CCF și CAFR, participant cu articole în publicații de specialitate, Maria reușește să vină în sprijinul clienților cu clarificări și recomandări în ceea ce privește aplicarea corectă a tratamentului fiscal, astfel încât să-i protejeze pe aceștia de eventuale riscuri. 

Întotdeauna vine cu sfaturi ce aduc optimizarea costului fiscal al companiei, informând despre existența facilităților fiscale și îndrumându-i cum să beneficieze de acestea. Multiplele proiecte profesionale în care a fost implicată de-a lungul carierei o ajută să găsească soluții rapide în rezolvarea spețelor analizate.