2024.02.12 Opinii

Cabot Transfer Pricing: Noi funcționalități esențiale, introduse în e-Factura

Deși calendarul de implementare al e-Factura a rămas neschimbat pentru 2024, cu aceeași obligație a companiilor de a folosi noul standard de facturare electronică începând cu 1 ianuarie în paralel cu metodele tradiționale și apoi migrarea completă pe noul sistem de la 1 iulie, în ultimele săptămâni autoritățile au modificat în mai multe rânduri cadrul de utilizare a sistemului național de facturare electronică. Actualizările au vizat atât îmbunătățiri tehnice operate în platforma de raportare a facturilor, cât și clarificări și schimbări în cadrul legislativ al domeniului, cu impact direct asupra obligațiilor de raportare și regimului sancționator aplicabil firmelor care nu se conformează noului standard de facturare.

Din punct de vedere tehnic, platforma e-Factura a primit în ultima lună mai multe actualizări și modernizări semnificative, necesare pentru a eficientiza emiterea și gestionarea facturilor electronice, acestea reflectând o serie de cerințe exprimate încă de la începutul anului de companiile care au început să folosească sistemul național de facturare electronică.

Ministerul de Finanțe a anunțat, spre exemplu, că a introdus funcția de autofacturare, astfel că sistemul permite acum transmiterea în e-Factura inclusiv a facturilor emise de beneficiari în numele furnizorilor, cu dreptul de postare la cumpărător, nu la furnizor.

Răspunzând solicitărilor venite din partea furnizorilor de servicii de contabilitate, Ministerul de Finanțe a implementat, de asemenea, și o funcție de filtrare avansată a facturilor, care permite utilizatorilor să sorteze facturile în baza unor criterii specifice, ceea ce facilitează gestionarea eficientă a documentelor fiscale. Implementată printr-o modificare la apelul de listă facturi din serviciile web, filtrarea este accesibilă automat prin API, oferind o integrare ușoară în sistemele contabile existente.

Pentru a oferi o mai mare flexibilitate în transmiterea documentației justificative, care însoțește în unele cazuri facturile, Ministerul de Finanțe a făcut posibil ca firmele să includă și anexe sau documente suplimentare direct în structura XML a facturii electronice care este încărcată pe serverele administrației fiscale. Această îmbunătățire facilitează transmiterea de informații complete și detaliate în cadrul sistemului e-Factura.

Dincolo de îmbunătățiri și funcționalități noi, platforma operată de Ministerul de Finanțe a fost optimizată și pentru a rezolva una dintre problemele majore reclamate frecvent de utilizatori în ultima lună: transmiterea în sistem a unei facturi de mai multe ori. Din 16 ianuarie, platforma e-Factura blochează introducerea facturilor duplicat, eliminând riscul de eroare umană și simplificând procesul de verificare fiscală.

Un alt aspect reclamat de companii și care a fost remediat de autorități vizează funcționarea cu întreruperi a e-Factura, din cauza indisponibilității periodice a Spațiului Privat Virtual (SPV). Ministerul a dat asigurări că soluțiile tehnice implementate în ultima lună permit de-acum încolo accesul neîntrerupt în sistemul e-Factura, chiar și în timpul lucrărilor de mentenanță la SPV.

Pe partea legislativă, cadrul legal al sistemului de facturare electronică a fost modificat în ultimele zile ale anului trecut, prin OUG nr. 115/2023. Ordonanța a adus clarificări la termenele de raportare a facturilor în sistem, a stabilit excepții de raportare și a modificat regimul sancționator aplicabil de la 1 iulie.

Astfel, actul normativ a clarificat că, începând de la 1 iulie, termenul de raportare a facturilor în e-Factura este de cinci zile calendaristice, diferit deci de termenul de cinci zile lucrătoare care este obligatoriu până la acea dată. Amenzile pentru nerespectarea termenelor de raportare sunt diferențiate în funcție de mărimea contribuabililor: companiile mari riscă amenzi de la 5.000 la 10.000 de lei, cele mijlocii – de la 2.500 la 5.000 de lei, iar cele mici și persoanele fizice – de la 1.000 la 2.500 de lei.

Ulterior, de la 1 iulie, OUG 115/2023 stabilește și o altă sancțiune, de data aceasta pentru primirea și înregistrarea de facturi în alt format decât cel impus prin sistemul e-Factura: pentru astfel de practici, companiile vor risca o amendă de 15% din valoarea facturii (inclusiv TVA).

De asemenea, ordonanța a mai stabilit că sunt execeptate de la obligația de raportare în sistemul național: facturile simplificate, cele emise în tranzacții cu persoane neînregistrate în scopuri de TVA în România, precum și cele emise pentru livrări intracomunitare sau exporturi.

 

Material de opinie semnat de
  • Cristina Săulescu

    Partener Cabot Transfer Pricing
Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.