2018.04.23 Eveniment

Care sunt preocupările experților în fiscalitate și cum este influențat mediul de afaceri din România de ultimele modificări legislative

BusinessMark a reunit, la Cluj-Napoca, zece experți din cele mai importante companii de consultanță din România. Aceștia au analizat tendințele și politicile fiscale la nivel național și internațional și au discuta despre armonizarea legislației românești, principalele modificări și reglementări ale Codului Fiscal și Codului de Procedură Fiscală.

      Stela Irimieș – Șef serviciu Asistență pentru contribuabili, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Cluj-Napoca a deschis evenimentul Tax & Finance Forum cu discuții despre noul mecanism de impozitare și cu explicații despre modul de depunere a Declarației 212 – Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Aceasta a precizat faptul că termenul de depunere a declarației unice este de 15 iulie 2018, urmând ca începând cu anul viitor să fie până la data de 15 martie.

Georgel Gheorghe – Senior Manager IT Audit and Advisory și Cornelia Pop-Brâncuș, Supervisor Senior Audit & Financial Advisory Services, în cadrul Mazars România au discutat despre integrarea auditului intern în strategia de afaceri. La începutul prezentării au fost prezentate principalele schimbări în cadrul de reglementare cu privire la auditul intern. S-a precizat faptul că statutul auditului intern a fost consolidat prin introducerea de penalități. În acest caz, legea 162 din 6 iulie 2017 stabilește sancțiuni pentru nerespectarea cerințelor cu privire la comitetul de audit și audit intern. Astfel, inexistența unui comitet de audit în cadrul entităților de interes public și lipsa organizării și executării activității de audit intern de către entitățile ale căror situații financiare sunt supuse auditului statuar pot atrage sancțiuni între 50.000 și 100.000 de RON.

Un alt subiect important care a fost abordat în cadrul conferinței face referire la modificările aduse legislației privind taxele de mediu începând cu 2018. Mihai Petre – Senior Manager, Customs & Global Trade în cadrul Deloitte România a dezvoltat subiecte, precum: modificările generale ale anului 2018, diagrama privind procesul de valorificare a deșeurilor, taxa pe ambalaje (persoana responsabilă și introducerea pe piața națională a unui produs), noutățile referitoare la taxa pe echipamentele electrice și electronice, precum și noutățile referitoare la taxa pe baterii și acumulatori. Totodată, Mihai Petre a făcut precizări cu privire la prețurile de transfer și valoarea în vamă – Decizia Hamamatsu, Polița de Asigurare Vamală – o alternativă eficientă la Scrisoarea de Garanție Bancară și REX – Pilonul de bază al comerțului cu Uniunea Europeană.

În continuarea discuțiilor, Alina Andrei – Partener, Cabot Transfer Pricing a abordat subiectul prețurilor de transfer în România. Prezentarea acesteia s-a concentrat pe noutăți fiscale, cazuri practice și soluții de diminuare a riscurilor, cu precădere pe: modificările fiscale în ceea ce privește prețurile de transfer cu implicații la nivelul anului 2018, cazurile practice de ajustări interne, ajustări ale autorităților fiscale, calculul indicatorilor financiari contribuabili (exemple societăți servicii, producție și împrumuturi intra-grup), evitarea dublei impuneri la ajustările transfrontaliere).

Adrian Bogdan – Specialist Impozite Indirecte în cadrul EY România a realizat o paralelă între transferuri și non-transferuri, adăugând pe agenda zilei subiecte ca: livrarea intracomunitară – noțiuni generale, transferul de bunuri, excepții în cazul non-transferului, exemple practice pentru transferuri versus non-transferuri și implicațiile pentru persoana impozabilă. În ceea ce privește livrarea intracomunitară, Adrian Bogdan a menționat că operațiunea este scutită de TVA în anumite condiții: cod valid de TVA al beneficiarului, factura întocmită conform prevederilor legale în vigoare, documentul de transport.

Lelia Grigore – Senior Lawyer în cadrul Dobrinescu Dobrev SCA a prezentat un ghid de procedură fiscală și a punctat aspecte ce țin de: executarea silită, contestanția prealabilă și inspecția fiscală. Cu privire la regulile pentru organul fiscal, s-a menționat: dreptul de apreciere – aprecierea relevanței stărilor de fapt fiscale prin utilizarea mijloacelor de probă; Rezonabilitate și echitabilitate, proporție justă între scopul urmărit și mijloacele utilizate; Termenele pentru îndeplinierea obligațiilor – rezonabile. Posibilitatea prelungirii lor; Înștiințarea contribuabilului asupra drepturilor și obligațiilor sale; Examinarea, din oficiu, a stărilor de fapt fiscale, luarea în considerare a circumstanțelor; Obținerea de documente și informații relevante și utilizarea acestora; Asigurarea dreptului de a fi ascultat; Respectarea principiului bunei – credințe.

Alexandra Lungeanu – Tax Consultant a discutat despre închiderea exercițiului financiar: aspecte contabile și implicații fiscale. Cele mai importante subiecte au fost: aspectele premergătoare întocmirii situațiilor financiare, aprobarea situațiilor financiare și repartizarea profitului, procedura de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare. În prima parte a prezentării, Alexandra Lungeanu a enumerat etapele și măsurile în inventarierea patrimoniului: inventarierea se realizează cel puțin o dată pe an (la închiderea exercițiului financiar), administratorul răspunde pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, iar inventarierea se efectuează de către comisia de inventariere, numită prin decizie scrisă. Rezultatele inventarierii pot fi de tipul plusurilor sau minusurilor în gestiune. Acestea se înscriu într-un proces verbal care se prezintă administratorului în termen de 7 zile lucrătoare, urmând ca după aprobare, rezultatele inventarierii să fie înregistrate în contabilitate în termen de 7 zile lucrătoare.

Prezentarea Alexandrei Rogojan – Corporate Tax Manager în cadrul PwC România s-a axat pe modificările Codului Fiscal și tendințele în impozitarea directă, cu focus pe: implementarea ATAD în Codul Fiscal, raportarea de la țară la țară (CbCR), sistemul microîntreprinderilor și tendințele internaționale. Aceasta a adus mai multe completări cu privire la noile reguli privind deductibilitatea dobânzilor. În acest sens, costurile excedentare ale îndatorării înregistrate într-o perioadă fiscală, care depășesc plafonul de deductibilitate de 200.000 euro, vor fi deductibile la calculul impozitului pe profit, în limita a 10% din baza de calcul (EBITDA).

Tranzacțiile în lanț din perspectiva TVA și jurisprudența recentă a CJUE au fost două dintre subiectele abordate de către Alexandru Comănescu – Senior Manager, Deloitte România. Acesta a oferit mai multe informații despre tipurile de livrări de bunuri: livrarea cu transport – locul unde se găsesc bunurile când începe transportul, livrarea fără transport – locul în care se situează bunurile când sunt puse la dispoziția cumpărătorului, precum și livrarea cu instalare – locul unde se efectuează instalarea sau montajul. Alexandru Comănescu a accentuat faptul că este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca și un proprietar.

Evenimentul Tax & Finance Forum a fost organizat de BusinessMark alături de: EY Romania, PwC Romania, Mazars in Romania, CABOT TRANSFER PRICING, Dobrinescu Dobrev SCA, Rent for Comfort, AVIS, DWNT, Plantăm fapte bune în România, Asociația The Social Incubator. Radioul principal al evenimentului este: KISS FM.

Material de opinie semnat de
  • BusinessMark

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.