2022.10.25 Opinii

Companiile mai pot înființa încă grupuri de impozit pe profit pentru 2023. Aspecte esențiale despre funcționarea lor

Introdus în premieră în legislația fiscală începând de anul trecut, sistemul de consolidare fiscală permite companiilor să formeze grupuri de impozit pe profit prin care să își cumuleze profiturile și să își compenseze împreună pierderile. Companiile la care anul fiscal coincide cu anul calendaristic și care doresc să aplice sistemul de consolidare fiscală începând chiar din 2023 mai pot depune cererile de constituire a grupurilor de impozit pe profit până cel târziu pe 2 noiembrie.

Consolidarea fiscală din perspectiva impozitului pe profit a fost introdusă începând cu 1 ianuarie 2021, prin Codul fiscal, și vizează consolidarea impozitului pe profit pentru un grup – profitul consolidat fiind compensat cu pierderile grupului. Măsura s-a aflat constant, în ultimii ani, pe agenda discuțiilor dintre mediul de afaceri și reprezentații autorităților, fiind solicitată de companii pentru că poate oferi un avantaj semnificativ de cash-flow grupurilor. Prin acest mecanism, societățile afiliate își pot compensa pierderile cu profitul fiscal obținut în interiorul grupului, ceea ce poate duce la diminuarea impozitului pe profit datorat și recuperarea mai rapidă a pierderilor fiscale.

Pentru a beneficia de această facilitate, societățile interesate trebuie să notifice ANAF în avans, iar prevederile legale stabilesc că solicitările de înființare a grupurilor de impozit pe profit se fac cu cel puțin 60 de zile înainte de începerea perioadei pentru care ar urma să se aplice consolidarea fiscală. Astfel, pentru grupurile de impozit pe profit care vor să funcționeze chiar de la 1 ianuarie 2023, termenul limită pentru notificarea ANAF este 2 noiembrie 2022.

Înființarea grupurilor de impozit pe profit se face prin depunerea formularului 173 la ANAF de către reprezentantul legal al companiei care se va ocupa de determinarea rezultatului fiscal consolidat al grupului (compania responsabilă). Cererea se depune la comun și trebuie semnată de reprezentantul legal al fiecărui membru al viitorului grup.

Pentru a putea implementa acest sistem, companiile trebuie să bifeze o serie de condiții și să ia în calcul mai multe aspecte operaționale.

Condițiile de constituire a unui grup fiscal de impozit pe profit

Consolidarea la impozit pe profit poate fi implementată de un grup fiscal, dacă este îndeplinită o condiție de 75% deținere directă sau indirectă, pe o perioadă de un an anterioară consolidării. Grupul fiscal poate fi constituit doar din persoane juridice române și/sau persoane cu sediul social în România, acesta putând include, în anumite cazuri, și sediul permanent din România al unui nerezident.

Codul fiscal impune ca toți membrii grupului să aibă același sistem de plată a impozitului pe profit și același an fiscal și să nu mai facă parte dintr-un alt grup fiscal din domeniul impozitului pe profit. În plus, niciuna dintre companiile care vor să facă parte dintr-un grup de impozit pe profit nu se poate afla în proceduri de lichidare sau dizolvare.

Modul de calcul al impozitului datorat

Grupurile fiscale de impozit pe profit se înființează pe o durată minimă de cinci ani și trebuie să își desemneze unul dintre membrii grupului ca persoană juridică responsabilă, aceasta fiind cea care va calcula, declara și plăti impozitul pe profit pentru întregul grup.

Calculul presupune însumarea algebrică a calculelor individuale ale fiecărei companii și raportarea rezultatelor la nivel de grup, astfel că profiturile fiscale se pot compensa cu pierderile fiscale între membrii grupului. Totuși, este important de reținut că prin acest mecanism de consolidare fiscală nu pot fi acoperite pierderile istorice ale vreunuia dintre membrii grupului, legislația stabilind în mod expres că pierderile fiscale înregistrate de un membru al grupului înainte de aplicarea sistemului nu pot fi compensate la nivelul grupului.

În cazul în care un membru iese din grupul consolidat înainte de împlinirea celor cinci ani ca urmare a faptului că nu mai îndeplinește condițiile, impozitul pe profit va trebui recalculat pentru toată perioada din urmă, cât a fost parte din grup. Recalcularea se va face atât individual (pentru compania care iese din grup), cât și de persoana juridică responsabilă (care va recalcula impozitul pe profit datorat la nivelul grupului), iar fiecare entitate va trebui să depună declarații rectificative și chiar să plătească dobânzi și penalități de întârziere, dacă este cazul, pentru profiturile recalculate. Recalcularea impozitului și perceperea de creanțe fiscale accesorii se aplică și în cazul în care grupul fiscal se desființează înainte de expirarea perioadei de cinci ani fiscali din cauză că nu se mai îndeplinesc condițiile de constituire.

Există și câteva situații când impozitul pe profit nu se recalculează, printre acestea numărându-se cazurile în care una dintre companiile membre a grupului se dizolvă sau iese din grupul fiscal ca urmare a unor operațiuni de reorganizare (fuziune, divizare, transfer de active, schimb de acțiuni).

Dosarul de prețuri de transfer rămâne obligatoriu

Din punctul de vedere al prețurilor de transfer, obligația de pregătire a dosarului care documentează tranzacțiile între entități afiliate se păstrează la nivelul fiecărui membru al grupului fiscal. Obligativitatea vizează inclusiv tranzacțiile cu membrii grupului, nu doar cele realizate cu entități afiliate din afara grupului fiscal.

Dosarele prețurilor de transfer vor fi întocmite de fiecare membru al grupului fiscal și vor fi prezentate de către persoana juridică responsabilă.


Ne puteți urmări și pe:

Intră în comunitatea BusinessMark – Ready for Business:


Material de opinie semnat de
  • Alina Andrei

    Partener, Cabot Transfer Pricing
Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.