2022.10.20 Opinii

Cristina Săulescu, Cabot Transfer Pricing: Companiile care nu și-au folosit tot creditul fiscal pentru 2022 își mai pot redirecționa sponsorizările până la finalul acestui an

ANAF a publicat recent o procedură care permite companiilor să își redirecționeze sumele rămase pentru sponsorizări, acte de mecenat sau burse private, atunci când nu și-au folosit plafonul maxim aferent creditului fiscal la care au dreptul conform Codului fiscal. Redirecționările pot fi făcute până la finalul acestui an, iar companiile nu trebuie decât să depună un formular unde să completeze entitatea sau entitățile care vor beneficia de acele sponsorizări.

Este vorba despre Ordinul ANAF nr. 1679/2022, publicat la finalul lunii septembrie, prin care se aprobă procedura de redirecționare a sumelor rămase din plafonul maxim de sponsorizări pe care le pot face atât microîntreprinderile, cât și plătitorii de impozit pe profit în situația în care  au efectuat sponsorizări la valori mai mici decât le permite Codul fiscal.

Cocret, potrivit legislației fiscale în vigoare, microîntreprinderile care fac sponsorizări pot să scadă sumele din impozitul pe venitul microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din respectivul impozit datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective, iar plătitorii de impozit pe profit  care fac sponsorizări pot să scadă sumele din impozitul pe profit datorat, la nivelul valorii minime dintre valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri sau valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

Noul mecanism de efectuare a sponsorizărilor (aprobat prin Legea nr. 322/2021) stabilește că microîntreprinderile sau plătitorii de impozit pe profit, care nu au efectuat sponsorizări în limitele maxime admise aferente creditului fiscal, au posibilitatea să redirecționeze sumele neutilizate în maximum șase luni de la data depunerii declarațiilor fiscale (Declarația 101 privind impozitul anual pe profit sau Declarația 100 privind trimestrul al IV-lea pentru microîntreprinderi).

Ordinul ANAF nr. 1679/2022 aprobă formularul nr. 177, prin care contribuabilii vor face aceste cereri de redirecționare a sponsorizărilor către organul fiscal la care sunt arondați. Aceste cereri pot fi depuse în termen de șase luni, calculate în funcție de data depunerii declarațiilor fiscale pentru calculul impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderii. Vă reamintim că, în 2022, termenul pentru calculul final al impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor a fost 27 iunie, astfel că cererile de redirecționare a sponsorizărilor pot fi depuse în termen de șase luni calculate de la această dată.

După depunerea formularulelor de redirecționare, obligația de plată a sumei redirecționate din impozitul datorat revine organului fiscal competent, care are un termen de 45 de zile pentru soluționarea cererilor efectuate de companii. Important de menționat că, pentru contribuabilii care, la data depunerii cererii, nu au stinse debitele reprezentând impozitul pe profit, respectiv impozitul pe venitul microîntreprinderilor, termenul de 45 de zile începe să curgă de la data stingerii debitului.

Opţiunea de redirecţionare menționată în formularul 177 poate fi exercitată pentru una sau mai multe organizații non-profit sau unități de cult, însă este obligatoriu ca, la data efectivă a plății, beneficiarul sponsorizării să fie înscris în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Există o singură excepție de la această regulă, iar ea vizează Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii – UNICEF şi alte organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte, pentru aceste tipuri de organizații nefiind obligatorie înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.


Ne puteți urmări și pe:

Intră în comunitatea BusinessMark – Ready for Business:


Material de opinie semnat de
  • Cristina Săulescu

    Partener, Cabot Transfer Pricing.
Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.