2015.10.29 Eveniment

Efectele trecerii la IFRS au fost semnificative asupra indicatorilor contabili

BusinessMark, cu sprijinul IASB (Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate/ IFRS Foundation International Accounting Standards Board), a organizat “IFRS Forum”, eveniment care a avut loc pe 27 și 28 octombrie 2015 la București, Hotel Athenee Palace Hilton.

Cea de-a doua zi a evenimentului, i-a avut ca vorbitori ai primei sesiuni pe: Georgeta Petre, Direcția de reglementări contabile, Ministerul Finanțelor Publice (MFP), Adriana Lobda, Audit Partner, Deloitte România, Codina Petrescu, Manager, Servicii de Audit, PwC Romania, Alina Făniță, CEO, PKF Finconta,  Alexandra Smedoiu, Director, Consultanță fiscală, PwC România și Lucia Trestioreanu, Audit Senior, PKF Finconta.

 ”Una dintre problemele practice legate de implementarea IFRS este faptul că Ministerul nu dă indicații despre aplicare pentru că standardele sunt aplicate exact așa cum sunt. Ministerul nu poate din această cauză să spună cum se face. De aceea societatea care aplica IFRS trebuie să facă singură acest lucru, eventual cu ajutorul unui consultant”, a declarat Georgeta Petre, Direcția de reglementări contabile, MFP.

 Reprezentantul Ministrului a subliniat că momentul tranziției la IFRS are implicații fiscale foarte importante.

 ”Efectele trecerii la IFRS au fost semnificative asupra indicatorilor contabili. Totodată, trecerea la IFRS implică și costuri ridicate. Această trecere revine administratorilor. Prin urmare ei sunt cei care trebuie să amortizeze această investiție”, a declarat Georgeta Petre.

 Potrivit acesteia, este foarte importantă instruirea oamenilor implicați.

 ”Aplicarea IFRS ca bază contabilă este un proces complex, presupune costuri suplimentare, pot fi riscuri contabile și fiscale. În ceea ce privește beneficiile, acestea există dar nu sunt întotdeauna evidente și cuantificabile. Din experiența societăților care au făcut pasul, efectele trecerii la IFRS asupra indicatorilor contabili au fost semnificative. Trecerea la IFRS implică și costuri ridicate. Această latură revine administratorilor. Prin urmare ei sunt cei care trebuie să amortizeze această investiție”, a mai declarat Georgeta Petre.

 Alexandra Smedoiu, Director, Consultanță fiscală, PwC România, a precizat faptul că în prezent, insitituțiile financiar-bancare și societățile listate la bursă pot aplica la IFRS și că urmează să fie posibil și pentru societățile de asigurări, pentru cele de investiții financiare și pentru anumite societăți de stat.

 ”Există reguli speciale pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din alte ajustări. Sumele care provin din anularea unor venitnuri care au reprezentat venituri neimpozabile nu reprezintă elemente similare cheltuielilor. De exemeplu: anularea unui venit din reversări de provizioane. Pentru contribuabilii care aplică IFRS regulile sunt aceleași. Sunt cheltuieli și venituri conform celor înregistrate conform normelor în vigoare. Mare atenție însă la modul în care se fac aceste înregistrări și cum sunt recunoscute”, a precizat Alexandra Smedoiu.

 Aceasta a subliniat și tipurile de cheltuieli care nu pot fi deduse: cheltuieli cu impozitul pe profit amânat, cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale, modificări ale valorii juste a investițiilor imobililare/active biologice, cheltuieli cu dobânzile în anumite cazuri.

 Colega sa, Codina Petrescu, Manager, Servicii de Audit, PwC Romania, a precizat că în cazul impozitelor plătite, dar contestate, se poate recunoaște creanță dacă este probabil că sumele vor fi recuperate. Se aplică tratament diferit pentru alte taxe și impozite – tratate de IAS 37 – unde se recunoaște creanță (condiții).

 ”Creanța de impozit amânat reprezintă un standard foarte complex și este foarte dificil de implementat. Pentru a recunoaște această creanță trebuie să identificăm datoria cu impozitul amânat. Trebuie să vedem dacă există profit viitor impozabil probabil. Dacă există una dintre aceste situații există și creanța cu impozit amânat”, a explicat Codina Petrescu.

 Prezentarea Adrianei Lobda, Audit Partner, Deloitte România s-a intitulat ” Controlul” re-definit de IFRS10 si rationamente (care pot identifica cerinte) noi de consolidare fata de IAS 27/SIC 12 in pregatirea situatiilor financiare”.

 ”De ce un nou standard? Conceptul de control era înțeles și aplicat diferit  de către societăți sau entități cu scop –ESP. Aplicarea era inconsecventă, iar expunerea  către riscuri  și beneficii în sine nu mai este un element suficient pentru a deține controlul, a declarat Adriana Lobda, Audit Partner, Deloitte România.

 Printre obiectivele menționate de Adriana Lobda se numără: definiția controlului conform IFRS 10, identificarea diferențelor dintre IFRS 10 și IAS 27/SIC 12 ce ar putea conduce la concluzii diferite ale controlului, înțelegerea raționamentelor în definirea controlului conform IFRS 10 și aplicarea definiției  în scenarii practice.

 Alina Făniță, CEO, PKF Finconta, a precizat că IFRS 15 se aplică pentru toate contractele cu clienții, vânzări de active non-financiare, care nu sunt produsul rezultat din activitățile de bază. Standardul va intra în vigoare la 1 ianuarie 2018, dar se poate aplica anticipat.

 Aceasta a menționat care sunt obiectivele emiterii unui nou standard pentru venituri, mai exact, asigurarea convergenței între IFRS și US GAAP și eliminarea dificultăților de aplicare pentru tranzacții complexe din IAS 11 și IAS 18.

 Lucia Trestioreanu, Audit Senior, PKF Finconta, a prezentat câteva aspecte practice privind tranziția la noul standard.

 ”Analiza contractelor necesită timp și există un impact asupra impozitului pe profit și asupra elaborării bugetelor. De asemenea, este un impact semnificativ pentru cei care utilizează metode specifice unei industrii. Alocarea prețului tranzacției se face pe baza prețului individual de vânzare, iar adoptarea modelului contra prestației variabile. Aplicarea retroactivă ar putea necesita lucrul în două sisteme și colectarea informațiilor istorice”, a explicat Lucia Trestioreanu.

 Alte trei aspecte menționate se referă la: impactul asupra indicatorilor bazați pe venituri, informații extensive de prezentat și posibil impact asupra schemelor de salarizare.

 

Sesiunea a II-a

 

În cea de-a doua sesiune, speakerii au fost: Ionuț Măstăcăneanu, Senior Manager, KPMG România, Angela Manolache, Director, Risk & Regulatory Consulting, KPMG România și Codina Petrescu, Manager, Servicii de Audit, PwC Romania

 ”Cum putem să îmbunătățim calitatea situațiilor financiare? Este importantă definirea scopului audienței pentru situațiile financiare și crearea unei structuri care îi ajută pe utilizatori să găsească informațiile mai ușor. O metodă bună este evidențierea mesajelor cheie și aducerea de referințe pentru a reduce repetarea. Este recomandat un limbaj simplu, fără termeni foarte tehnici și o comunicare consistentă către utilizatori”, a declarat Codina Petrescu, Manager, Servicii de Audit, PwC Romania.

 Utilizatorii la care specialistul PwC Romania a făcut referire sunt: acționarii, autoritățile de reglementare, finanțatorii, mass-media și agențiile de rating.

 ”Nu suntem obligați să includem în declarațiile financiare toate cerințele incluse în Standard, ci doar pe acelea care sunt relevante. Este chiar recomandată axarea pe informațiile relevante. Pragul de materialitate trebuie luat în considerare pe tot parcursul anului și este necesară o înțelegere comună între auditori și companie în ceea ce privește materialiatea”, a mai explicat Codina Petrescu.

 Ionuț Măstăcăneanu, Senior Manager, KPMG România, a vorbit despre modificările tratamentului fiscal aplicabil instrumentelor financiare.

 Acesta a făcut o comparație între tratamentul conform IFRS și cel conform RAS.

 ”În tratamentul conform IFRS, instrumentele financiare derivate sunt evaluate la valoarea justă, cu diferențele de valoare justă înregistrate prin profit sau pierdere. În cel conform RAS, pot exista mai multe situaţii, în funcţie de reglementările contabile aplicabile: fie instrumentele financiare derivate pot fi evaluate la valoarea justă; fie se înregistrează numai efectele decontării instrumentelor financiare derivate”, a explicat Ionuț Măstăcăneanu.

 Poate preveni un singur Standard internațional crizele economice?

 ”În criza economică globală s-a dat vina și pe standardele internaționale, în căutarea unui vinovat. Rămâne de văzut acum că avem un Standard teoretic mai bun în ce măsură putem preveni crizele economice financiare. S-a dorit un instrument care să reflecte mai bine realitățile domeniului. Unul dintre obiective a fost să existe un standard comund de raportare la nivel global (în America și Europa). Convergența nu a fost realizată. Fiecare dintre reglementatori a pornit pe calea sa separată. Mărul discordiei este felul în care se înregistrează pierderile, fiind vizate portofoliile instituțiilor financiare”, a declarat Angela Manolache, Director, Risk & Regulatory Consulting, KPMG România.

 Angela Manolache a precizat că s-a trecut de la modelul pierderilor întâmplate la modelul pierderilor așteptate.

 ”Este foarte dificil să anticipăm ce se va întâmpla cu un credit ipotecar pe toată durata lui. Pe scurt, băncile trebuie să facă provizioane mai mari, dar toată lumea a fost de acord că trebuie să trecem la acest model, al pierderilor așteptate. Americanii au ales să marcheze încă de la început pierderea pe toată durata, iar europenii au ales să facă riscul pe 12 luni și si să îl modifice numai dacă apar probleme pe parcurs”, a afirmat Director, Risk & Regulatory Consulting, KPMG România.

 În ceea ce privește IFRS 9 – 2014, cel pe care va trebui să-l aplicăm, se așteaptă aprobarea din partea Comisiei Europene.

”În prezent se discută dacă societățile de asigurări vor beneficia de o amânare a implementării IFRS 9”, a declarat Angela Manolache.

 Cele două sesiuni de discuții au fost urmate de un workshop susținut de Marilena Pintican, Audit Manager, PKF Finconta și Ionut Șerban, Audit Manager, PKF Finconta. Temele abordate au fost: aspecte privind tranziția, provocări în implementare, metodologia aplicării IFRS 15 în 5 pași și cazuri practice.

 

 Pentru a vizualiza fotografiile din cadrul evenimentului, accesati link-ul: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1026229630762859.1073741914.530088007043693&type=3

Material de opinie semnat de
  • BusinessMark

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.