2024.07.03 Opinii

EY România: RO e-Transport la 1 iulie 2024 – câteva clarificări utile pentru agenții economici, titulari sau nu ai unui certificat AEO

1 iulie 2024 a fost data anunțată de autoritățile fiscale ca aducând schimbări importante din perspectiva proiectelor de digitalizare implementate în România – RO e-Factura, RO e-TVA, dar și RO e-Transport.

În ceea ce privește sistemul RO e-Transport, vom analiza parcursul legislației, începând cu modificările intervenite în decembrie 2023, și până la cele aduse prin Ordonanța de Urgență publicată la data de 28 iunie 2024.

În decembrie 2023, a fost extinsă sfera de raportare în sistemul RO e-Transport, de la raportarea transporturilor pentru bunurile cu risc fiscal ridicat (ex. legume, fructe, îmbrăcăminte, încălțăminte etc.), la declararea tuturor transporturilor internaționale de bunuri. În timp ce pentru mișcările de bunuri cu risc fiscal ridicat, sancțiunile erau în vigoare încă de la 1 ianuarie 2023, pentru raportarea transporturilor internaționale de alte bunuri decât cele cu risc, autoritățile au acordat contribuabililor o perioadă de adaptare, legislația prevăzând că sancțiunile pentru aceste tipuri de transporturi vor intra în vigoare începând cu 1 iulie 2024.

În cursul lunii aprilie 2024, a fost publicat un proiect de ordin ANAF care prevede extinderea listei bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul raportării în RO e-Transport de la 1 iulie 2024. Lista extinsă cuprinde diverse produse alimentare (carne, lactate, pește, ouă), dar și produse din tutun, combustibili minerali, produse ale industriei chimice și articole textile uzate. Acest ordin a rămas la stadiu de proiect, însă în măsura în care ar fi adoptat, ar trebui să se ia în considerare acordarea unui timp suficient care să permită operatorilor economici implementarea unor soluții de raportare automată prin sistemul RO e-Transport.

Tot în aprilie 2024, către finele lunii, autoritățile au adoptat câteva modificări cu privire la Ordonanța de Urgență nr. 41/2022. Aceste modificări privesc, pe de-o parte, alinierea sferei de operațiuni care fac obiectul raportării în cazul transporturilor internaționale cu cele (deja) raportabile pentru transporturi de bunuri cu risc fiscal ridicat (fiind aduse referințe exprese la raportarea transporturilor internaționale în situația operațiunilor de non-transfer, în cazul bunurilor expediate în sau din România în scopul prestării de servicii și în situația bunurilor în cadrul regimului de stocuri la dispoziția clientului). Pe de altă parte, s-au introdus exceptări de la raportarea în RO e-Transport, în cazul transportului produselor accizabile care circulă în regim suspensiv de accize, precum și al transportului bunurilor de către prestatorii de servicii poștale în colete poștale (i.e. trimiteri poștale cu greutatea maximă de 31,5 kg). O altă modificare extrem de importantă și așteptată de contribuabili a fost adusă cu privire la aplicarea măsurii complementare a confiscării contravalorii bunurilor nedeclarate – astfel, legislația prevede că sancțiunea complementară a confiscării nu se aplică în cazul constatărilor rezultate din verificări ulterioare încheierii transportului rutier de bunuri, când acestea au fost înregistrate în documentele justificative care stau la baza înregistrărilor contabile, precum şi în contabilitatea utilizatorilor.

Tocmai ce a fost publicată, la finele lunii iunie 2024, procedura de funcționare a sistemului RO e-Transport, actualizată, care face referire la criteriile și regulile de raportare aplicabile atât bunurilor cu risc fiscal ridicat, cât și celorlalte categorii de bunuri, pentru care este obligatorie raportarea transporturilor internaționale. Prin procedură s-a confirmat că pragurile de la care intervine obligația de raportare sunt aceleași, atât pentru transportul bunurilor cu risc fiscal, cât și pentru celelalte tipuri de bunuri (i.e. vehicule rutiere având o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone, încărcate cu bunuri cu o masă brută totală mai mare de 500 kg, sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei) și s-au adus o serie de clarificări cu privire la aspecte punctuale ale raportării.

Noutatea care a venit tot la finele lunii iunie se referă la amânarea aplicării sancțiunilor pentru nerespectarea dispozițiilor de raportare în RO e-Transport până la 1 ianuarie 2025, însă doar în cazul utilizatorilor care au obligația să raporteze transporturi internaționale de bunuri și care au statutul de operator economic autorizat potrivit prevederilor art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului la data realizării transportului internațional de bunuri. Aceste dispoziții au creat o oarecare efervescență și confuzie la nivelul operatorilor economici, care sperau într-o amânare a aplicării contravențiilor cu încă 6 luni.

Pentru a clarifica, începând cu 1 iulie 2024, sistemul RO e-Transport este aplicabil astfel:

 • pentru operatorii care transportă bunuri cu risc fiscal ridicat (atât în cazul transporturilor pe teritoriul național, cât și a celor internaționale), sancțiunile rămân aplicabile pentru toți operatorii economici, inclusiv pentru cei care au statut de operatori economici autorizați (AEO), iar
 • pentru raportarea transporturilor internaționale de bunuri (altele decât cele cu risc fiscal ridicat), sancțiunile sunt aplicabile
  • de la 1 iulie 2024 – pentru operatorii care nu au statutul de operatori economici autorizați (AEO) și
  • de la 1 ianuarie 2025 – pentru operatorii care au statutul de operatori economici autorizați (AEO).

În contextul acestor modificări asupra legislației RO e-Transport, am observat multiple dificultăți și dezbateri la nivelul mediului de afaceri – care sunt operațiunile care fac obiectul raportării, care sunt criteriile de raportare, cum trebuie să se facă raportarea în diverse cazuri practice, cum se aplică sancțiunile fiind doar câteva dintre întrebările ridicate în decursul ultimelor 6 luni. Alte provocări au fost însă datorate limitărilor de ordin practic pe care companiile le au în obținerea datelor necesare raportării –  imposibilitatea de a obține (în timp util) date de la partenerii externi și lipsa posibilității de corectare a datelor raportate fiind cele mai întâlnite aspecte ridicate de mediul de afaceri.

Cu toate acestea, este cert că obligația de raportare în RO e-Transport există la nivelul tuturor operatorilor economici care realizează transporturi de bunuri cu risc fiscal ridicat sau transporturi internaționale de bunuri și că autoritățile pot sancționa neconformarea începând cu 1 iulie 2024, doar titularii AEO fiind păsuiți cu încă 6 luni, până la 1 ianuarie 2025 pentru anumite mișcări de bunuri internaționale. În ce măsură vor reuși operatorii economici să se conformeze, începând cu 1 iulie 2024, cu toate obligațiile de raportare aferente sistemului RO e-Transport, precum și ce alte modificări vor interveni la nivelul legislației – rămâne de văzut. Amintim și că date din sistemul RO e-Transport vor fi aduse, din câte înțelegem doar în scop informativ, și în decontul de TVA precompletat, aspect care nu ar trebui ignorat de către agenții economici.

 

Material de opinie semnat de
 • Georgiana Iancu

  Partener, liderul departamentului Taxe indirecte, EY România
 • Sînziana Radu

  Manager, Taxe indirecte, EY România
Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.