2015.10.30 Articole

Finanțări pentru profesiile liberale

”Boom”- ul creditării a atins mai târziu segmentul profesiilor liberale, domeniu în care includem medicii și asistenții medicali, farmaciștii, avocații, notarii publici,  executorii judecătorești, practicienii în insolvență, formatorii, arhitecții, designerii, contabilii, consultanții financiari, managerii ce lucrează pe bază de contract de management, persoanele din domeniul IT,  mediatorii etc.

 Majoritatea băncilor au început să finanțeze segmentul profesiilor liberale abia în perioada 2006-2008 (practic nu cu mult timp înainte de izbucnirea crizei).

Au existat însă și bănci, ca Libra Internet Bank – pe atunci denumită Libra Bank – care au început să crediteze acest segment încă din 2004, văzând o oportunitate de dezvoltare deosebită a domeniului. S-a început cu acordarea de credite pentru sectorul medical.

“Pe 2 aprilie 2015 s-au împlinit 11 ani de când Libra Internet Bank a creat primele produse pentru sectorul medical, fiind întâia bancă din România activă în mod dedicat pe acest segment (al profesiilor liberale în general și al sectorului medical în special, n.ed.). Am reușit împreună cu sectorul medical să construim cel mai variat portofoliu de oferte bancare pentru medici, cabinete, clinici și spitale. Specialiștii medicinei și organismele ei profesionale ne-au acordat încrederea lor, Libra Internet Bank fiind premiată în multe ocazii”, explică Emil Bituleanu, directorul general al Libra Internet Bank.

”Ulterior, în afara sectorului medical, în vederea construirii unor produse de creditare dedicate a fost avut în vizor și specificul altor profesii liberale. ”Când începem un proiect bancar dedicat unei profesii, echipa Libra Internet Bank cercetează particularitățile domeniului respectiv și problemele cu care se confruntă profesioniștii respectivi. Așa reușim să răspundem nevoilor lor într-un mod cu adevărat util și adaptat cerințelor acestora”, susţine Gina Irimia, directorul Diviziei Profesii Liberale și Retail din cadrul Libra Internet Bank.

În prezent, majoritatea băncilor de pe piața românească au oferte pentru profesiile liberale.

Fiecare însă mizează în promovarea ofertelor lor pe anumite avantaje concurențiale specifice.

 Libra Internet Bank

Cunoscută și ca ”Banca Profesiilor Liberale”, Libra Internet Bank, având în spate și cea mai mare experiență pe acest segment de clientelă, se prezintă ca instituția bancară ce oferă cel mai rapid credit pentru medici de pe piață, creditul Hipocrate Instant cu acordare în maxim două ore de la momentul prezentării documentației complete de către client. În plus, banca vine și cu o listă de peste 100 de companii partenere agreate ce furnizează aparatură medicală, de la care cabinetele și clinicile pot cumpăra echipamente prin creditul Hipocrate Discount cu costuri 0 ale finanțării, adică fără dobândă și fără comisioane. La ora actuală oferta Libra Bank pentru sectorul medical  și farmaceutic a devenit una extrem de specializată numărând 7 tipuri de împrumuturi destinate cabinetelor/societăților medicale (Credit Instant pentru medici, Credit Hipocrate – echipamente medicale, Credit Hipocrate – investiții imobiliare, Credit Hipocrate – nevoi de afaceri, Linie de credit Hipocrate, Credit Start-up, Refinanțări și Creditul Opticredit pentru cabinetele de optică medicală), 5  tipuri de împrumuturi care au ca țintă medicii și farmaciștii persoane fizice (Credit special fără garanții materiale, Creditul special cu garanții mobiliare, Creditul special cu garanții imobiliare, Creditul investiții imobiliare – RON, Creditul investiții imobiliare – Valută) și 4 tipuri de împrumuturi destinate farmaciilor (Creditul Galen, Limita credit Pharma Limit, Creditul Start-up, Refinanțări). Creditul Hipocrate pentru investiții este spre exemplu, un împrumut ce se poate obține în RON, USD sau EUR pe o perioadă de până la 25 ani, cu o documentație redusă și fără avans; acordarea creditului se poate face pe loc, direct la sediul clientului, fără a fi necesară deplasarea la bancă, pentru creditele mai mici de 100.000 lei. Un alt exemplu, creditul de consum Special Fără Garanții Materiale este un credit de nevoi personale, prin care se pot obține până la 100.000 RON (pentru medici, medici veterinari, tehnicieni și asistenți medicali) sau 50.000 RON (pentru farmaciști sau psihologi), la o dobândă de 11,93% (la lei) pe o perioadă maximă de 5 sau 10 ani (în funcție de profesia solicitantului).

Există însă și alte avantaje specifice pe care băncile le aruncă în lupta pentru atragerea și fidelizarea clientelei. Astfel, în fiecare sucursală Libra Internet Bank, există cel puțin un angajat dedicat clienților din domeniul medical, iar prin folosirea noilor tehnologii se obține o reducere a costurilor (de 30% din comisioanele percepute la operațiunile derulate la ghișeu) și un acces la o gamă mai largă de servicii (cum ar fi spre exemplu posibilitatea de a obține informații de ordin economico-financiar despre alte societăți comerciale din România, accesând bazele de date RECOM, CIP, AEGRM, just.ro, Buletinul Insolvenței și bazele de date ale Ministerului Finanțelor ori alerte prin SMS pentru ordinele de plată returnate).

“Ne-am câștigat actuala poziție privilegiată în mintea și chiar în sufletul medicilor, pentru că îi întâlnim des față în față, nu doar la achiziția de produse, ci și prin asistența oferită în fiecare sucursală Libra Internet Bank, prin cel puțin un angajat dedicat clienților din domeniul medical. Ne bucurăm că și medicii susțin strategia noastră actuală bazată pe noi tehnologii, utilizând tot mai mult serviciul Internet Banking, la care au reducere 30% la comisioanele operaționale față de cele de la ghișeu,” a precizat Gina Irimia.

Oferta Libra Bank dedicată profesiilor liberale acoperă acum profesii precum cele de medici, farmaciști, juriști, arhitecți, contabili, psihologi, specialiști IT, practicieni în insolvență, mediatori, evaluatori, formatori, executori judecătorești, notari. 

 Banca Transilvania

De o atenție deosebită se bucură finanțarea profesiilor liberale și în special a celor aferente sectorului medical și la Banca Transilvania, ce are o ”divizie pentru medici” concepută și formată din medici și consultanți financiari. Aceasta a realizat patru oferte de pachete de creditare, fiecare cu o anume țintă: Specialist – pentru medici specialiști organizați sub orice formă juridică, Praxis – care este un pachet destinat finanțării clinicilor și cabinetelor medicale private a căror nevoie de finanțare depășește 300.000 EUR, Rezident – dedicat medicilor rezidenți care au statut de persoana fizică autorizată sau sunt asociați majoritari într-un SRL ori cabinet medical și Tehnician – pentru tehnicieni dentari indiferent de forma juridică sub care sunt înregistrați. În cazul pachetului de creditare Specialist, spre exemplu, pentru achiziția de locuințe, sedii de birouri, spații comerciale, cabinete medicale sau pentru alte nevoi nenominalizate poate fi accesat un împumut de până la 300.000 EUR, în EUR sau RON, pe o perioadă până la 25 de ani, cerându-se garanții de natură imobiliară; pentru achiziționarea de echipamente medicale sau autovehicule se pot obține finanțări de până la 50.000 EUR (30.000 EUR în cazul autovehiculelor), în EUR sau RON, pe o perioadă de până la 7 ani, garanția fiind constituită de bunul procurat prin credit sau de alte bunuri de natura imobiliară sau mobiliară (din aceeași categorie cu cele admise la destinația creditului), cerându-se și un avans de 20%; de asemenea, pot fi obținute și credite pentru nevoi profesionale nenominalizate de până la 20.000 EUR, pe perioade de până la cinci ani, fără avans și fără garanții materiale. În cazul pachetului de creditare Tehnician pentru achiziția de locuințe, sedii de birouri, spații comerciale, cabinete medicale sau pentru alte nevoi nenominalizate poate fi accesat un împumut de până la 275.000 EUR, în EUR sau RON, pe o perioadă până la 25 de ani, cerându-se garanții de natură imobiliară. Pentru pachetul Rezident limita de creditare coboară: la 50.000 EUR pentru achiziția de locuințe, sedii de birouri, spații comerciale, cabinete medicale sau pentru alte nevoi nenominalizate garantate cu garanții de natură imobiliară, finanțarea fiind oferită pentru o perioadă maximă de până la 25 de ani; și la 5.000, respectiv 10.000 EUR pentru finanțarea unor nevoi profesionale, respectiv a unui autoturism. 

 ProCredit Bank

ProCredit Bank oferă pentru practicanții de profesii liberale două tipuri de finanțări: pentru investiții și pentru ”destinații mixte”. Suma maximă disponibilă pentru finanțarea unei investiții este de până la 150.000 EUR sau 640.000 LEI, în funcţie de investiţia pe care o vei face, iar perioada de creditare se întinde pe maxim 15 ani. De asemenea, se poate  finanţa integral proiectul de investiţii și se poate agrea împreună cu solicitantul creditului un plan de rambursare adaptat specificului activităţii acestuia, precum și o perioadă de graţie de până la 12 luni. Împrumutul acesta poate fi utilizat și pentru refinanţarea creditelor de investiţii obţinute de la alte instituţii financiare. Banca ne asigură și de faptul că ”încă de la început cunoști care sunt toate costurile implicate”. Pentru un credit pentru ”destinații mixte” perioada maximă pe care se poate obține împrumutul este de 10 ani, suma maximă acordată, durata perioadei de grație și posibilitatea agreării unui grafic de rambursare adaptat specificului activităţii solicitantului fiind similare cu cele de la creditul pentru investiții. De remarcat, în cazul ProCredit Bank și paleta largă a profesiilor liberale menționată în oferta instituției: avocat, consilier juridic, notar public, medic, medic veterinar, farmacist, asistent medical, expert contabil, contabil autorizat, auditor financiar, arhitect, restaurator, cadru didactic, expert vamal, expert tehnic / evaluator, consultant fiscal, traducător autorizat, taximetrist, vânzător produse alimentare / nealimentare, agent de asigurări, mic meşteşugar, instalator, electrician, cosmetician, asociaţii profesionale (birouri notariale formate din cel puţin 2 notari, firme de avocatură, de executare judecătorească, etc., formate din asocierea mai multor PFA din respectivul domeniu), piscicultor, constructor, agent de turism, lichidator, instructor conducere (auto, etc.), producător agricol individual.

 Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank pune la dispoziția celor ce practică profesiile liberale trei tipuri de finanțări: creditul de investiții Term Loan Profi Invest, creditul Flexi Professionals și împrumutul Professionals Start-up. Creditul de investiții Term Loan Profi Invest poate fi contractat de reprezentanții legali ai unui birou sau cabinet (clinică) ce își desfășoară activitatea în cadrul unui ordin profesional, fie în mod individual, fie în cadrul unei asocieri, cu sau fără personalitate juridică, în scopul de a susține investițiile imobiliare, și achizițiile de autoturisme sau echipamente specializate necesare cabinetului. Suma ce poate fi obținută este de minim 2.000 EUR și de maxim 200.000 EUR (sau echivalent RON), cu o perioadă de rambursare de până la 15 ani și un avans cuprins între 0% și 20% din valoarea totală a investiției. Garanțiile necesare sunt ipoteci sau gaj asupra autoturismelor sau echipamentelor. Documentele financiare cerute sunt constituite de: ultimul bilanț anual și ultimele 3 balanțe financiare pentru societățile comerciale; registrul jurnal de încasări și plăți a ultimelor 3 luni și declaratia asupra veniturilor independente pe ultimul an și a celor estimate pe anul în curs pentru birouri / cabinete fără personalitate juridică.

Prin intermediul creditului Flexi Professionals se poate finanța orice nevoie a solicitantului practicant a unei profesii liberale. Tragerile din credit nu sunt condiționate de prezentarea unor documente justificative, însă banii trebuie utilizați pentru realizarea sau dezvoltarea obiectului de activitate.

Suma ce poate fi obținută este de minim 500 EUR și de maxim 40.000 EUR (sau echivalent RON), cu o perioadă de rambursare de până la 15 ani. Nu se solicită avans, iar în cazul împrumuturilor până la 20.000 EUR nici garanții materiale. De asemenea, în funcție de experiența și suma solicitată nu este necesară prezentarea unor documentee justificative: încasările / veniturile brute sunt importante, dar experiența solicitantului este mult mai relevantă pentru a avea acces rapid la bani fără analiză financiară (pentru minim 10.000 EUR, echivalent RON).

Creditul Professionals Start-up este destinat practicanțiilor profesiilor liberale ce își desfășoară activitatea în cadrul unui ordin profesional, fie în mod individual, fie în cadrul unei asocieri, cu sau fără personalitate juridică, și care au mai puțin de 12 luni de experiență de la data înființării. În acest caz, suma ce poate fi obținută este de minim 500 EUR și de maxim 10.000 EUR (sau echivalent RON), cu o perioadă de rambursare de până la 8 ani. Nu se solicită avans și nici documente financiare, fiind necesară însă întocmirea unui plan de afaceri împreună cu responsabilul de clientelă IMM din cadrul agenției Raiffeisen Bank. De asemenea sunt necesare garanții imobiliare. Banii obținuți pot fi folosiți pentru orice  nevoie a cabinetului solicitantului, inclusiv pentru achiziții de consumabile, instrumentar și echipamente medicale, autoturisme sau pentru avansul/diferența la un credit de investiții imobiliare.

 CEC Bank

”Clienții care desfășoară activități independente din practica unor profesii liberale au la dispoziție o gamă diversificată de produse de finanțare, atât pentru dezvoltarea afacerii, cât și pentru asigurarea capitalului necesar defășurării activității curente”, se arată într-un răspuns al CEC Bank.

CEC Bank a dezvoltat produse de finanțare specifice, precum Creditul Independent, destinat finanțării capitalului de lucru, cât și finanțării unor investiții (achiziționare de echipamente și mobilier, cumpărare de spații pentru desfășurarea activităților etc.) sau refinanțării unor credite contractate de la alte societăți financiare. Durata de creditare este de 12 luni pentru finanțarea capitalului de lucru și de 60 de luni pentru finanțarea investițiilor, putându-se  acorda și o perioadă de grație de maximum 6 luni pentru creditele de investiții. Valoarea minimă a creditului este de 5.000 EUR, iar moneda în care este acordat este RON, EUR, USD. În cazul capitalului de lucru nu se solicită contribuție proprie; în cazul investițiilor este necesar un avans de minimum 15% din valoarea totala a investitiei (cash și/sau natură). Dobânda este variabilă și este stabilită în funcție de perioada de creditare și clasa de performanță în care se încadrează clientul. Ca garanții sunt acceptate orice garanții sau combinație de garanții dintre cele acceptate de CEC.

Clienții care desfășoară profesii liberale pot accesa și Linia de credit acordată în cadrul Programului de Garantare a creditelor pentru IMM-uri (OUG nr. 92/2013), ”beneficiind astfel de o dobândă competitivă (compusă din indicele ROBOR 3M, la care se adaugă marja de 2,5%) și un comision de gestiune lunar de 0,08%, aplicabil la valoarea inițială a liniei acordate,” ne precizează reprezentanții CEC Bank. ”Un alt produs competitiv este cel acordat în baza parteneriatului încheiat cu Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism în vederea implementării Programului Româno-Elvețian, prin care CEC Bank oferă IMM-urilor eligibile finanțare la costuri competitive. Mai exact, marja de dobânda este de doar 1% în completarea indicelui de referință ROBOR 6M, practicându-se un singur comision la acordarea creditului, respectiv cel de administrare, in cuantum de 0,5% din valoarea creditului. Printre clienţii eligibili care pot accesa credite în cadrul acestui program sunt și cei care oferă anumite servicii medicale”, adaugă reprezentanții CEC Bank.

 CASETĂ 1

Condiții generale

În general pentru a aplica la obținerea unui credit, cei care practică o profesie liberală trebuie să aibă o vechime minimă în activitatea pe care o desfășoară de cel puțin șase luni. De asemenea, solicitantul trebuie să nu fie înregistrat în CIP (Centrala Incidentelor de Plăți) sau CRB (Centrala Riscurilor Bancare).

Veniturile luate în considerare de bănci pentru calculul plafonului de creditare sunt cele demonstrabile contabil sau fiscal, fiecare bancă având propria modalitate de a le determina.

Dobânda la creditele acordate profesiilor liberale poate fi fixă sau variabilă, iar la calculul nivelului acesteia se iau în considerare tipul creditului, perioada de rambursare, eligibilitatea clientului, gradul de risc și moneda în care este acordat creditul. Un cost mediu total pentru un credit de investiții garantat cu bunuri imobiliare (ipotecă) este de 13-15% la lei și de 8-10% la USD și EUR.

 CASETĂ 2

Înscrisuri cerute

Documentele necesare la solicitarea unui credit sunt în general certificatul de înregistrare fiscală, autorizația de practicare a profesiei, deciziile de impunere, registrul de încasări și plăți (RIP) și documente cerute pentru practicarea în condiții de legalitate a respectivei profesii (de exemplu, autorizația de liberă practică emisă de Ministerul Sănătății și certificatul de înregistrare emis de Colegiul Medicilor, în cazul medicilor;  autorizația dată de Ordinul Arhitecților din România și dovada înregistrării în Tabloul Național al Arhitecților din România pentru arhitecți).

Material de opinie semnat de
  • BusinessMark

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.