2017.07.20 Articole

G-20 susține schimbul de informații între autoritățile fiscale

La nivel internațional se conturează din ce în ce mai clar tendința globală spre impozitarea corectă a companiilor multinaționale în țările în care acestea realizează valoarea adăugată. În acest sens, țările au convenit asupra schimbului automat de informații cu privire la datele contribuabililor, companii multinaționale, ceea ce va asigura transparență asupra determinării bazei impozabile și impozitului datorat și plătit în fiecare jurisdicție în care își desfășoară activitatea companiile grupurilor multinaționale.

Astfel, în cadrul Summit-ului G20 ce a avut loc în perioada 7-8 iulie în Hamburg, Germania, s-a discutat și despre implementarea planului BEPS (Base Erosion Profit Shifting – erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor), dar și despre schimbul de informații financiare pe baza unor standarde comune de raportare (Common Reporting Standard) începând cu luna septembrie 2017.

Conform comunicatului emis la finalizarea lucrărilor Summit-ului G20, primul schimb de informații între autoritățile fiscale ar trebui să aibă loc cel mai târziu în luna septembrie 2018. Participanții au stabilit că se dorește avansarea procesului de punere in aplicare efectivă a Standardelor Internaționale de Transparență, ca instrument important în lupta împotriva corupției, evaziunii fiscale, finanțării terorismului și spălării banilor.

Separat, OCDE a publicat în data de 10 iulie 2017 Ghidul Preţurilor de Transfer modificat (varianta online), care cuprinde modificarile aduse de Planul BEPS, în speţă:

  • Acţiunile 8-10 – Alinierea Rezultatelor Preţurilor de transfer cu crearea de valoare

Guvernele şi autorităţile fiscale doresc să se asigure că profiturile impozabile ale companiilor multinaţionale nu sunt mutate artificial în afara jurisdicţiilor lor și că baza impozabilă declarată la autorităţile fiscale corespunde activităţii economice desfăşurate şi valorii economice adăugate create în acea jurisdicţie fiscală, pentru acest lucru fiind necesar ca plătitorii de taxe să aibă la dispozitie principii clare în ceea  ce priveşte “Principiul valorii/preţului de piață” (Arm’s lengths principle).

  • Acțiunea 13 – Documentaţia de Preţuri de transfer şi Raportul de la ţară la ţară

Documentația prețurilor de transfer, detaliată în capitolul V al Liniilor directoare OCDE, a fost completată cu Raportul de la țară la țară (Country by Country Report) care se așteaptă a fi completat și depus pentru prima dată, pentru primul an fiscal ulterior datei de 1 ianuarie 2016.

În plus, Ghidul Preţurilor de Transfer modificat conţine şi varianta revizuită a Recomandării Consilului OCDE cu privire la determinarea preţurilor de transfer practicate între intreprinderile asociate și invită toate ţările membre OCDE, dar şi non-membrii, să adere la Recomandare.

Pentru companii, implementarea BEPS presupune un set de acțiuni complexe care implică departamentul Financiar, pe cel IT, de Taxe, dar și toate palierele managementului. Este esențial să se stabilească modul de urmărire a lanțului de generare a valorii în conformitate cu noua abordare BEPS pentru prețurile de transfer. Planul BEPS subliniază faptul că guvernanța fiscală, evaluarea riscurilor și comunicarea sunt mai importante decât oricând”, spune Florentina Șușnea, Managing Partner, PKF Finconta.

Material de opinie semnat de
  • BusinessMark

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.