2016.05.27 Articole

Interes scăzut al firmelor din România pentru conceptul de clădire verde

Fiind un domeniu destul de puţin explorat în România, certificarea verde a clădirilor începe să crească şi în ţara noastră, odată cu interesul pentru clădirile verzi. Cu toate acestea creșterea este destul de mică, proporția companiilor care nu acordă o importanță deosebită acestui domeniu fiind de de peste 80%.

Astfel, 86,21% dintre cele peste 400 de companii participante în cadrul Green Business Index 2016 nu au avut nicio clădire certificată, ceea ce reflectă un interes scăzut al firmelor din România pentru conceptul de clădire verde. Pocentul de firme care au în proprietate sau folosinţă, chiar şi în parte, clădiri deţinătoare de certificare verde se ridică 13,79%.

De asemenea, conceptul de clădire verde presupune şi un design adecvat, care să maximizeze factori precum iluminatul natural sau economia de energie. Potrivit datelor GBI,  majoritatea companiilor (54,84%) nu cunosc informaţii despre tipurile de materiale ecologice utilizate în construcţia clădirilor, restul indicând alternative ca substanţe chimice nepericuloase – 25.81%, materiale reciclabile – 19.35%, materiale extrase din surse locale – 25.81%, sol pentru umpluturi rezultat de la şantiere sau lucrări din vecinătate – 16.13%.

Totuşi, se observă în rândul companiilor o creştere a gradului de cunoaştere a materialelor din care sunt realizate clădirile pe care le folosesc, multe dintre acestea utilizând clădiri vechi, fără să deţină informaţii suficiente privind construcţia lor. Dacă ar fi în situaţia să construiască sau să realizeze reabilitări la clădirile lor, companiile ar utiliza cu prioritate un mix de criterii foarte variate legate de selecţia materialelor de construcţie, cele mai importante fiind periculozitatea substanţelor utilizate şi distanţa până la sursa acestora.

Material de opinie semnat de
  • BusinessMark

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.