2024.04.24 Opinii

Nadia Oanea, Tax & Training: Relația CFO – tax manager / echipele fiscale in-house / consultanți externi

„Care este acea nișă pe care o acoperă specialistul in-house? Ce sunt organizațiile keen să externalizeze? Care este acea zonă de training pe care specialistul financiar in-house trebuie să o acopere ca parte a pregătirii profesionale continue sau re-skilling sau up-skilling? Ce așteptări are CFO-ul de la un specialist pe taxe in-house? El se așteaptă ca tax managerul să fie implicat pe zona de strategii, politici și procese, dar și în zona de risk management. Este foarte importantă zona de implementare SAF-T, RO e-Factura, RO e-Transport.

CFO-ul se așteaptă la suport fiscal cu consultanță pe tot ce presupun tranzacțiile în business. La finalul zilei, CFO-ul vrea să știe care sunt riscurile, care sunt soluțiile, cum ajungem să nu avem surprinze la controalele fiscale. În momentul în care avem riscuri previzibile, le manageriem, la cele complexe trebuie să venim cu soluții de guvernanță, să recurgem la consultanță. Trebuie să fim foarte atenți și la etica planificării fiscale. Trebuie să ținem cont că taxele nu sunt doar un cost pentru business, ci și o obligație legală, dar și o responsabilitate pentru a adera la o politică fiscală corectă.”

În data de 4 aprilie 2024, am participat ca și speaker la CFO Conference organizata de BusinessMark, unde am discutat despre abilitățile și cunoștințele pe care un manager / director financiar le caută la un tax manager in-house, în contextul modificărilor legislative actuale, care este relația CFO / tax manager in-house, ce sarcini ar trebui outsource-ate către consultanții fiscali externi versus ce sarcini trebuie alocate specialiștilor pe taxe in-house, și cum instruim eficient departamentele financiare în problemele de fiscalitate.

BusinessMark a publicat un sumar al ideilor discutate, iar articolul de față vine să dezvolte un subiect care pare să fie de interes pentru din ce în ce mai multe firme din România, având în vedere numărul în creștere de anunțuri de recrutare pentru specialiști fiscali in-house publicate pe platforma LinkedIn.

Astfel, în ultimele 6 luni am monitorizat activ anunțurile pentru poziții deschise de specialiști in house pe fiscalitate publicate de firme din România, care acoperă o paletă largă, de la manager de taxe local / la nivel de grup, la coordonator centru de excelență pe fiscalitate în cadrul grupului, până la specialist pe o anumită arie de fiscalitate (taxe directe, indirecte, raportare specifică – country by country, Pilar II etc.). Această revizuire mi-a permis să identific acele arii comune de responsabilitate pe care specialistul pe taxe in house ar trebui să le acopere, în funcție de nivelul ierarhic (dacă este poziție de manager sau doar de specialist pe o anumită arie de fiscalitate)

1.      Responsabilități în domeniul strategiilor, politicilor și proceselor

Această arie de responsabilitate este apanajul managerului de taxe in-house și, conform anunțurilor de recrutare de pe LinkedIn monitorizate, ar putea include:

 • Dezvoltarea și conducerea strategiilor fiscale și a planificării activității fiscale în conformitate cu obiectivele generale ale afacerii
 • Implementarea la nivel local a strategiei și politicilor fiscale globale dezvoltate de Grup
 • Analiza impactului fiscal al deciziilor strategice ale companiei
 • Supravegherea și dezvoltarea ulterioară a proceselor de raportare fiscală și de gestionare a conformității
 • Identificarea de oportunități de îmbunătățire a proceselor contabile și fiscale, prin dezvoltarea sau implementarea celor mai bune practici, pentru asigurarea unui grad ridicat de conformare fiscală
 • Gestionarea implementării și conformității cu politicile de prețuri de transfer
 • Efectuarea revizuirilor periodice pentru asigurarea conformității și eficacității proceselor fiscale
 • Coordonarea și implementarea de noi proiecte impuse de modificările legislative fiscale (SAF-T, e-factura etc.).

2.     Responsabilități în zona de risk management

Această arie de responsabilitate este, de asemenea, apanajul managerului de taxe in-house și, conform anunțurilor de recrutare de pe LinkedIn monitorizate, ar putea include:

 • Identificarea, monitorizarea, raportarea și diminuarea continuă a riscurilor fiscale de afaceri și/sau operaționale, luând în considerare și cerințele de afaceri
 • Supravegherea / monitorizarea tuturor deciziilor și activităților fiscale din cadrul organizației
 • Gestionarea riscurilor fiscale locale pe baza înțelegerii activităților de afaceri/contabile pentru a se asigura că întreprinderea respectă regulile/reglementările fiscale locale
 • Revizuirea situațiilor financiare statutare împreună cu echipa de contabilitate pentru a identifica riscurile potențiale
 • Asigurarea conformității operațiunilor entităților din Romania cu cerințele fiscale, inițierea si participarea activă la proiecte care vizează evaluarea potențialelor expuneri fiscale și optimizarea planificării fiscale.

3.     Responsabilități în aria de conformare fiscală (tax compliance)

Atât coordonatorii centrelor de excelență pe taxe, cât și pentru managerii de taxe sau pentru specialiștii pe o anumită arie de fiscalitate, conformarea fiscală este una din sarcinile operaționale de maximă importanță.

Pentru managerul de taxe in-house/ coordonatorul unui centru de excelență pe taxe, asigurarea conformării fiscale presupune:

 • Gestionarea poziției fiscale și a expunerilor firmei din România / a companiilor din grup
 • Revizuirea impozitului pe profit și a declarațiilor de TVA ale firmelor din România / ale afiliaților grupului cu sediul în diferite jurisdicții din regiunea EMEA
 • Sprijinirea raportării fiscale globale (de exemplu, raportarea pentru fiecare țară în parte, dosarul prețurilor de transfer la nivel de grup)
 • Responsabilitatea pentru respectarea obligațiilor fiscale în România și în alte țări ale UE, inclusiv TVA, CIT, Intrastat și alte taxe locale aplicabile etc, în colaborare cu Centrul de Excelență (COE) la nivel de Grup.
 • Supravegherea depunerii declarațiilor de impozite direct / indirecte pentru diferite jurisdicții (din SUA, Europa, Asia Pacific etc.)
 • Efectuarea raportărilor statutare solicitate de organismele guvernamentale.
 • Supravegherea tuturor calculelor fiscale efectuate de echipa fiscală in-house sau de consultanții fiscali externi.
 • Supravegherea pregătirii declarațiilor locale, cu consiliere externă

Pentru specialistul fiscal pe o anumită arie, responsabilitățile de conformare fiscală ar putea viza:

 • Întocmirea și revizuirea tuturor declarațiilor (TVA, impozit pe profit, BNR, Statistica, SAFT, e-Factura, etc.).
 • Pregătirea și menținerea evidențelor fiscale / registrelor fiscale, asigurând respectarea reglementărilor
 • Asigurarea respectării tuturor cerințelor legale și fiscale
 • Colaborarea cu consultanții fiscali externi, pentru întocmirea dosarului de prețuri de transfer
 • Colaborarea cu alte departamente interne pentru a asigura corectitudinea și completitudinea informațiilor fiscale

4.    Responsabilități în domeniul consultanței fiscale

CFO-ul, directorul financiar, contabilul șef se așteaptă la suport fiscal cu consultanță pe tot ce presupun tranzacțiile în business de la specialiștii pe taxe angajați in-house, care poate include:

 • Asistență fiscală și consultanță fiscală continuă pentru firmele din grup, inclusiv coordonarea și cooperarea cu consultanți fiscali externi
 • Consultanță fiscală pentru achiziții noi și sprijin pentru integrarea fiscală
 • Sprijinirea proiectelor fiscale ad-hoc legate de activitățile de fuziuni și achiziții, restructurare, finanțare intra-grup, repatriere
 • Consultanță și conducere proiecte de restructurare internă (a entității) din perspectivă fiscală
 • Identificarea și dezvoltarea proiectelor de planificare fiscală pentru a sprijini obiectivele mai largi ale impozitului pe profit, pentru optimizarea poziției fiscale a companiilor din grup
 • Aspecte fiscale internaționale (de exemplu impozitul reținut la sursă)
 • Consultanță cu privire la aspecte fiscale din România (impozit pe profit, impozit pe venitul persoanelor fizice, TVA etc.)
 • Oferirea de suport fiscal și consultanță pentru orice alte unități/afaceri
 • Abordarea problemelor fiscale și furnizarea de soluții fiscale adecvate echipei de afaceri cu privire la noile activități de afaceri
 • Sprijinirea afacerii, cu tratament / revizuire fiscală pentru toate contractele, activitățile de marketing, procedurile noi

Specialiștii pe o anumită arie au și ei provocări specifice, de exemplu:

 • Specialiștii pe zona de impozit pe profit trebuie să sprijine implementarea raportării country by country, a calculului impozitului minim global (Pilar II) sau a raportării EU public CbCR
 • Specialiștii pe zona de TVA trebuie să ăți aducă contribuția la implementarea raportărilor SAFT, RO e-Factura, RO e-Transport, să asiste firmele în procedurile de recuperare a TVA în România sau în alte state etc.
 • Specialiștii pe zona de global mobility trebuie să asigure conformitatea deplină a solicitărilor transfrontaliere de muncă la distanță a salariaților, în ceea ce privește impozitul pe profit, securitate socială, imigrație, impozit pe venitul personal etc.

5.     Responsabilități în gestionarea relației cu autoritățile fiscale

Desigur, ”vârful aisbergului”, este relația cu autoritățile fiscale și cum activitatea specialiștilor fiscali și a echipelor financiare ale unei firme asigură că aceasta este percepută ca un contribuabil cu un grad ridicat de conformare fiscală de către autoritățile fiscale, astfel încât să nu genereze controale fiscale sau aceste controale să nu se soldeze cu rezultate nefaste pentru societate.

Specialistul pe taxe in-house are ca sarcină:

 • Reprezentarea companiei în fața autorităților fiscale locale
 • Furnizarea de răspunsuri la examinările fiscale și gestionarea corespondenței cu autoritățile fiscale
 • Gestionarea și coordonarea auditurilor fiscale, împreună cu contabilul-șef și directorul financiar, servind ca punct principal de contact cu biroul fiscal
  • Asigurarea unor relații și interfețe armonioase cu autoritățile fiscale, consultanții externi și alte părți interesate în materie fiscală, audituri și litigii.

6.     Responsabilități în relația cu stakeholderii

Rolul managerului de taxe in-house este unul strategic, presupunând:

 • Raportare către CFO / Director de Taxe Grup
 • Construirea de relații și interacțiunea cu clienții interni pentru a oferi planificare, consultanță și expertiză excelente
 • Cultivarea unor relații puternice și implicarea activă cu managerii financiari regionali și firmele externe de consultanță fiscală pentru a furniza servicii de planificare fiscală și consultanță fiscală.
 • Gestionarea și menținerea relațiilor cu diferite autorități din interiorul și din afara României

Din această perspectivă, managerul de taxe in-house:

 • Cooperează cu echipa de management pentru audituri interne și externe, revizuirea procedurilor grupului și acorduri contractuale specifice
 • Acționează ca partener de afaceri financiar în toate domeniile, cu implicații fiscale.
 • Joacă un rol esențial în activitățile de închidere a lunii și a anului și oferă îndrumări echipei contabile în chestiuni fiscale
 • Acționează ca principal contact cu firme de consultanță externe. Supraveghează consultantul fiscal extern în obținerea SFIA pentru diverse subiecte. Colaborează cu consultanții fiscali externi pentru a evalua expunerile potențiale la litigiile sau problemele fiscale, precum și pentru evaluarea implicațiilor fiscale sau juridice ale modificărilor legislative.
 • Oferă asistență ad-hoc pentru Directorul de Taxe, Transfer Pricing și Global Tax Processes al Grupului.

7.     Responsabilități – Knowledge management & knowledge sharing

Specialistul fiscal in-house are in sarcina sa să informeze și să formeze echipele financiare ale companiei în aria sa de expertiză, ceea ce presupune:

 • Monitorizarea actualizărilor fiscale globale pentru a identifica problemele și pentru extinderea cunoștințelor fiscale
 • Monitorizarea modificărilor legislației fiscale naționale și evaluarea impactului acestora asupra organizației.
 • Menținerea Grupului în conformitate cu legislația fiscală și la zi cu noile modificări legislative din domeniu.
 • Posibilitatea de a explica regulile/implicațiile fiscale locale persoanelor nefiscale și de a asista diferite părți interesate (CFO, echipa fiscală a sediului central și echipele de afaceri) pe o bază ad-hoc.
 • Instruirea personalului fiscal, financiar și contabil în subiecte și proceduri de contabilitate fiscală și raportare fiscală.

Este evident că așteptările sunt ridicate pentru specialistul fiscalist in-house, iar profilul ideal al acestuia ar presupune:

 • 5-7 ani de experiență, în firme de consultanță fiscală, contabilitate sau ca specialist pe taxe in-house
 • Membru CCF (obligatoriu pentru poziția de manager de taxe)
 • Calificări internaționale sunt un plus (e.g. ACCA, ADIT)
 • Cunoștințe de contabilitate (abilitatea de a înțelege relația dintre contabilitate și fiscalitate)
 • Competențe digitale, pentru a putea furniza suportul în implementarea raportărilor fiscale (SAFT, RO e-Factura, RO e-Transport, Pilar II, CbCR etc.)
 • Abilități de a comunica aspecte tehnice complexe într-o manieră pe înțelesul nespecialiștilor, inclusiv abilități de influențare
 • Abilitatea de a susține un business case – care sunt avantajele fiscale (economii de costuri, conformare fiscală, evitare litigii etc.) rezultate din tranzacții, procese, implementare de toll-uri.
 • Abilitatea de a acționa ca un adevărat business partner, pentru CFO și pentru alți lideri cheie din afacere.

Competiția pentru talente este mare, pentru atragerea specialiștilor cu acest profil fiind în competiție mai multe categorii de angajatori:

 • Departamentele financiare ale companiilor mijlocii și mari
 • Firmele de consultanță
 • Angajatori din străinătate
 • Firmele de tax technology
 • Tentația freelance-ingului.

Astfel, asigurarea unui mediu de lucru stimulant pentru creștere profesională, și grija pentru perfecționarea continua în cadrul departamentelor financiar-contabile pot reprezenta cheia atragerii și menținerii specialiștilor fiscali in-house.  Care este strategia ptrivită în asigurarea resursei umane în domeniul fiscal: outsourcing, co-sourcing, head hunting, programe eficiente de dezvoltare profesională continua, reskilling & upskilling, succession planning? Este o întrebare la care companiile care au nevoie de taxe ar trebui să răspundă

Despre Tax & Training

Tax & Training SRL oferă servicii de consultanta fiscala pentru mari companii romanesti si multinationale, fiind autorizata de Camera Consultantilor Fiscali (CCF) si de Camera Experților Contabili și a Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR). Suntem, de asemenea, un membru activ al Camerei de Comerț Româno-Americane (AmCham Romania) și ai Romanian Business Leaders (RBL), fiind activi în advocacy în materie fiscală.

Tax & Training este un membru independent al Integra International, o asociație globală interactivă a firmelor locale independente de contabilitate, consultanță fiscală, audit și consultanță în afaceri, dedicată consilierii întreprinderilor din întreaga lume. Firmele noastre membre reunesc peste 4.000 de experți contabili, auditori, consultanți fiscali și consilieri de afaceri care împărtășesc cunoștințe în mod deschis și regulat.

Pentru firme de consultanță fiscală, contabilitate, avocatură, pentru departamentele financiar-contabile ale companiilor românești și străine, pentru profesioniști în general, oferim cursurile de care au nevoie pentru a înțelege legislația fiscală și contabilă.

Material de opinie semnat de
 • Nadia Oanea

  Owner, Tax & Training
Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.