2015.11.12 Eveniment

Nu subestimați niciodată autoritățile fiscale

BusinessMark a organizat cea de a patra ediție a Tax & Finance Forum, eveniment care a avut loc pe 11 și 12 noiembrie 2015, Hotel Radisson Blu, din București.

Forumul a constituit un prilej de analiză şi dezbatere a fiscalității în România, reunind reprezentanţi ai Ministerului Finanțelor, ai celor mai mari companii de consultanță și experți financiari, factori de decizie din departamentele financiar-contabile ale celor mai importante companii prezente pe piața românească.

În prima zi a Tax & Finance Forum s-au dezbătut subiecte legate de: legislația europeană, modificări, armonizarea legislației românești, Noul Cod Fiscal, TVA, impozitul pe profit/venit, Noul Cod de procedură fiscală, contribuții sociale, impozitarea veniturilor obținute de nerezidenții din România, legislația privind holdingurile, Noul Cod Vamal al Uniunii Europene, optimizarea și planificarea fiscală, soluţii eficiente de restructurare și reorganizare a afacerii.

Invitații primei sesiuni au fost: Oana Iacob, Şef serviciu, Serviciul de TVA din cadrul Direcției Generale de Legislaţie Cod fiscal şi Reglementări Vamale, Ministerului Finanţelor Publice, Mihaela Mitroi, Partener PwC Romania, Coordonator al Departamentului de Consultanță Fiscală și Juridică, Vicepreședinte, CCF, Emanuel Băncilă, Executive Director, EY Law, Mitel Spătaru, Tax Manager, FINEXPERT
Maria Popa, Tax Manager, PKF Finconta și Mihai Lupu, Manager, Transfer Pricing Services. Discuțiile au fost moderate de Mihaela Mitroi, Partener PwC Romania, Coordonator al Departamentului de Consultanță Fiscală și Juridică, Vicepreședinte, CCF.

”Codul rescris vine cu o serie de clarificări. De exemplu, dacă o societate construiește o clinică medicală care intră sub sfera deducerii de TVA, dar unde se vor efectua și operații estetice care sunt taxabile, codul rescris stabilește reguli foarte clare. Astfel că TVA va fi dedusă pe tot parcursul investițional, urmând ca după finalizarea procesului să se ajusteze acest aspect în funcție de operațiunile clinicii”, a explicat Oana Iacob, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice (MFP).

 

Taxarea inversă în cazul clădirilor

 Ea a subliniat că de la 1 ianuarie se va introduce taxarea inversă în cazul clădirilor, părților de clădire și a terenurilor de orice fel pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare prin efectul legii sau prin opțiune.

 ”Introducerea taxării inverse va intra în vigoare până la final de 2018 în cazul telefoanelor mobile, a tabletelor PC, laptop-urilor, consolelor de jocuri și pentru dispozitivele cu circuite integrate”, a mai adăugat Oana Iacob.

 Emanuel Băncilă, Executive Director, EY Law, a vorbit despre penalitatea de nedeclarare.

 ”Excepţie există dacă nedeclararea sau declararea incorectă rezultă din aplicarea legislaţiei fiscale potrivit interpretării organului fiscal cuprinse în norme, instrucţiuni, circulare sau opinii. 0,08% pe zi de întârziere este o sancțiune aplicabilă atât în situația prevederilor legale neclare cât și în cazul interpretărilor eronate ale inspecției fiscale. Este vizată fiecare creanță fiscală ce trebuie individualizată printr-o declarație de impunere”, a explicat Emanuel Băncilă.

 Acesta a afirmat că penalitatea de nedeclarare începe să curgă din ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii sumei datorate. Pentru obligații fiscale rezultate în urma unor fapte de evaziune –  penalitatea este de 100%. Se aplică o reducere cu 75% in caz de achitare sau eșalonare a debitului principal.

  Mitel Spătaru, Tax Manager, FINEXPERT, a declarat că după multe dezbateri, în iulie 2015 s-a încheiat un ”armistițiu” între stat și mediul de afaceri.

 ”Articolul 11 a suferit un ”lifting” în sensul în care o parte a resposabilității revine și organului fiscal. Acesta este obligat să motiveze decizia de impunere emisă ca urmare a neluării în considerare a unei tranzacții sau  după caz ca urmare a reîncadrării formei unei tranzacții. De asemenea, organul fiscal este obligat să indice elementele relevante în legătură cu scopul și conținutul tranzacției care face obiectul neluării în considerare sau a reîncadrării”, a explicat Mitel Spătaru.

 Specialistul FINEXPERT spune că în ceea ce privește tranzacțiile artificiale avemun fel de ”gol”, acestea nemaifiind stipulate în Art. 11.

 ”Tranzacțiile transfrontaliere care sunt calificate ca fiind artificiale, de către autoritățile fiscale, nu vor face parte din domeniul de aplicare a convențiilor de evitare a dublei impuneri. Acestea mai sunt calificate ca fiind tranzacții între două sau mai multe persoane dintre care cel puțin una se află în afara României”, a afirmat Mitel Spătaru.

 Potrivit acestuia, la constatarea unui abuz, tranzacțiile implicate în astfel de practici abuzive trebuie redefinite.

 În practică se dau adevărate ”bătălii”

 Mihai Lupu, Manager, Transfer Pricing Services, a citat o statistică potrivit căreia, 31.959 de companii vor avea obligația de întocmire a dosarului de prețuri de transfer.

 ”Cuantumul tranzacțiilor, termenul de întocmire, conținutul dosarului, condițiile de soclicitare sunt elemente foarte importante, dar care vor fi stabilite prin ordin al președintelui ANAF”, a declarat Mihai Lupu.

 Potrivit acestuia, în prezent dosarul de prețuri de transfer se întocmește și se prezintă la solicitarea autorităților, iar din 2016 se va întocmi anual și va fi prezentat la solicitarea autorităților.

 ”În practică se dau ”bătălii” pentru că regulile nu sunt clare și există prea mult spațiu de manevră. Principala problemă este cererea excesivă de documente. De exemplu, un client a fost nevoit să traducă 2.000 de pagini din limba engleză. Erau în general facturi care arătau la fel. Acestea nu menționau nimic în plus despre cum s-au stabilit prețurile de transfer. A fost un efort inutil”, a afirmat Mihai Lupu, Manager, Transfer Pricing Services.

 Mihai Lupu a oferit câteva sfaturi companiilor : ”Nu subestimați niciodată autoritățile fiscale. În ceea ce privește prețurile de transfer sunt din ce în ce mai pregătiți, se poate discuta într-un mod profesionist cu ei și de aceea și controalele încep să decurgă mai ușor. Aveți grijă de imaginea dumneavoastră fiscală, pregătiți din timp argumentele pentru deciziile cu impact fiscal, fiți proactivi și ajutați-vă de instrumente și soluții.”

 Noutăți despre impozitul pe profit

 ”Nu putem spune că este în totalitate un Nou Cod Fiscal. A fost un proces de rescriere. În ceea ce privește impozitul pe profit, avem o nouă categorie de contribuabili : persoane juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România”, a declarat Maria Popa, Tax Manager, PKF Finconta.

 Aceasta a vorbit și despre contribuabilii care desfășoară activități de natura pariurilor sportive.

 ”Acest tip de contribuabili au fost eliminați din categoria entităților supuse cotei de 5% aplicat acestor venituri (rămân însă persoanele juridice care desfășoară activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor)”, a explicat Maria Popa.

 SESIUNEA II

 Sesiunea a II-a i-a avut ca invitați pe: Luisiana Dobrinescu, Partener, Dobrinescu Dobrev SCA, Andreea Mitirita, Director, Consultanță Fiscală, PwC România, Maria Cambien, Manager, Consultanță Fiscală, PwC România, Alexandru Aparaschivei, Senior Manager, Taxe indirecte, Deloitte România, Raluca-Loredana Udroiu (Nica), Manager, Indirect Taxation Services, KPMG România și Mihai Petre, Senior Manager, Customs & Global Trade, Deloitte România, care a și moderat discuțiile.

 Luisiana Dobrinescu, Partener, Dobrinescu Dobrev, a explicat că procedurile de administrare începute înainte de data intrării în vigoare a noului Cod rămân supuse legii vechi, iar termenele în curs la data de 1 ianuarie 2016 se calculează după normele legale în vigoare la data când au început să curgă. În ceea ce privește reglementările secundare emise în baza actualului Cod, acestea rămân în vigoare până la înlocuirea lor.

 ”Contestația împotriva deciziilor de impunere se depune în termen de 45 de zile de la data comunicării. Pot fi aduse probe noi, iar în 30 de zile de la depunere se poate solicita susținerea orală a contestației”, a declarat Luisiana Dobrinescu.

 Pachetul de modificări pe TVA este unul benefic

 Maria Cambien, Manager, Consultanță Fiscală, PwC România, a subliniat faptul că noile modificări referitoare la TVA sunt unele benefice mediului de afaceri, dar acest lucru va avea și alte implicații.

 ”Pachetul de modificări pe TVA este unul benefic. Putem spune că legiuitorul a fost generos. Cu toate, astea matematica este matematică și dacă vor fi mai puțini bani la buget accentul se va pune pe colectare. Încă ne luptăm cu un procent de colectare de 59%. Asta înseamnă că se vor intentisfica și mai mult controalele fiscale”, a declarat Maria Cambien, Manager, Consultanță Fiscală, PwC România.

 Potrivit acesteia, toate modificările de ordin fiscal vor avea un mare impact inițial în sfera IT.

 ”Sistemele vor trebui să se adapteze. Procedurile de verificare ale codurilor de TVA la beneficiari, încadrare bunurilor în funcție de codurile de tarifare. Va trebui pe de altă parte să se îmbunătățească fluxul de numerar. Taxarea inversă va fi disponibilă numai pentru tranzacțiile B2B”, a precizat Maria Cambien.

 Andreea Mitirita, Director, Consultanță Fiscală, PwC România, a vorbit despre deductibilitatea cheltuielilor cu serviciile.

 ”Cheltuielile sunt deductibile dacă sunt efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice. Cheltuieli de management, consultanță, asistență sau alte servicii. Prestatorul este situat într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic pentru schimb de informații. În acest caz tranzacția este calificată ca fiind artificială”, a declarat Andreea Mitirita.

 Pentru acest tip de tranzacții cheltuielile și TVA sunt nedeductibile.

 ”Codul Fiscal definește livrarea de bunuri, ca fiind transferul dreptului de a dispune de bunuri ca şi un proprietar. Directiva europeană de TVA spune că livrare de bunuri reprezintă transferul dreptului de a dispune de bunuri corporale în calitate de proprietar. Ȋn plus, livrarea de bunuri este considerată transferul de bunuri în temeiul unui contract de comision la cumpărare sau vânzare. Codul fiscal prevede că se consideră că o persoană impozabilă, care acţionează în nume propriu, dar în contul altei persoane, în calitate de intermediar, într-o livrare de bunuri, a achiziţionat şi livrat bunurile respective ea însăşi. Mi se pare mai bună interpretarea legislației românești”, a declarat Alexandru Aparaschivei, Senior Manager, Taxe indirecte, Deloitte România.

 Acesta a explicat și diferențele dintre comisionar vs. Agent. Astfel, agentul este persoana care acţionează în numele şi în contul altei persoane, atunci când intervin într-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii (prestare de servicii de intermediere).

 Noul Cod Vamal Unional

 Raluca-Loredana Udroiu (Nica), Manager, Indirect Taxation Services, KPMG România, a subliniat faptul că la 1 mai 2016 – intră în aplicare un nou Cod Vamal Unional împreună cu alte două acte (Regulamentul de Implementare și Regulamentul Delegat). Astfel, autorizarea AEO devine practic obligatorie pentru operatorii economici care doresc  să obțină autorizații sau simplificări vamale, iar îndeplinirea condițiilor reprezintă un cost.

 ”Măsurile tranzitorii presupun că autorizațiile vamale obținute înainte de 1 mai 2016 vor fi valabile până la termenul limită indicat în autorizații, dar nu mai mult de 30 aprilie 2019. Autorizațiile vamale (de exemplu AEO) obținute înainte de 1 mai 2016 vor fi reevaluate conform noilor prevederi;

regimurile vamale inițiate înainte de 1 mai 2016 vor continua dar vor trebui închise conform noilor prevederi. Există riscul ca anularea statutului de AEO în cazul în care operatorii economici nu se conformează cu noile prevederi”, a explicat Raluca-Loredana Udroiu (Nica).

 Aceasta a menționat și câteva oportunități pe care aceste noi schimbări le implică: eventuale reduceri de costuri legate de formalitățile vamale (mai puține controale, reducerea timpilor de vămuire, amânarea plății TVA în vamă etc.), securizarea întregului lanț logistic prin AEO și uniformizarea aplicării legislației vamale, la nivel comunitar.

 Prezentarea lui Mihai Petre, Senior Manager, Customs & Global Trade, Deloitte România s-a intitulat ”Ce trebuie să ştie un Director Financiar despre valoarea în vamă a bunurilor în contextul UCC.” Potrivit acestuia, stabilirea valorii în vamă se face printr-o declaratie cu elementele referitoare la valoarea în vamă denumită “declarația de valoare” dată numai de catre o persoană stabilită în Comunitate.

 Acesta a recomandat și un plan de acțiune, sfătuind firmele să verifice: dacă importă bunuri din afara Comunităţii, cine completează DVV (cel mai probabil eu/am semnat deja), dacă primesc ajustări de preţuri de transfer de la grup, dacă sunt ajustări pe preț sau pe marjă de profit, modul de includere în valoarea în vamă, dacă plătesc redevenţe, modul de calcul al redevenţelor (dacă sunt legate de materii prime sau produse finite), ce prevede contractul cu furnizorul de produse finite (restricii de achiziţie materii prime/calitate/lista de furnizori) și modul de includere în valoarea în vamă.

A doua zi a Tax & Finance Forum a oferit răspunsuri la unele dintre cele mai importante aspecte fiscale în cadrul unor seminarii susținute de reprezentanți ai celor mai mari companii de consultanță. Printre subiectele abordate s-au numărat: Noul Cod de Procedură Fiscală, Modificări fiscale în zona impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii, planificarea prețurilor de transfer, prevenție vs tratament: aspecte sancționate anterior de controalele fiscale și modificările aduse de noile coduri.

*Participarea la eveniment a echivalat cu 5 ore de pregătire profesională pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Camerei Consultanților Fiscali.

Parteneri: EY, PwC, FINEXPERT, PKF Finconta, Dobrinescu Dobrev SCA, Transfer Pricing Services.

Partenerii media au fost: Jurnalul de afaceri, Promo Afaceri, ziare.com, Business 24, Portal Finanțe, Calendar evenimente, 1asig.ro, MLM Events, Startups.ro, debizz, Valoarea, IMM Romania, roportal, bucuresteni.ro, administrație.ro, global manager, Manager Express, Manager.ro, EconomiaOnline.ro, Brightway, Learn & Go, Transilvania Business, Plan de Afacere, 4Career, Business Think, Antreprenor în România și Legal Magazin.

Material de opinie semnat de
  • BusinessMark

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.