2023.02.01 Opinii

Opinie Biriș Goran: Modificări majore la inspecțiile și verificările fiscale. Ce s-a schimbat și este în avantajul companiilor

Codul de procedură fiscală a fost modificat printr-o ordonanță de urgență care a adus multiple reguli pentru desfășurarea tuturor tipurilor de controale și verificări fiscale. Printre altele, se reglementează desfășurarea inspecțiilor fiscale mai degrabă de la sediul ANAF decât de la cel al contribuabilului, precum și o procedură nouă care va permite celor selectați pentru inspecții să își corecteze situația fiscală înainte ca ANAF să vină în control. Modificarea cadrului legal aferent controalelor fiscale face parte din programul de digitalizare și modernizare a administrației fiscale, asumat de ANAF prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, care avea termen de implementare în trimestrul IV din 2022.

OUG nr. 188/2022 conține ample modificări la regulile de control ale ANAF, fiind aduse schimbări importante la toate tipurile de verificări fiscale. Consultanții noștri au selectat cele mai importante modificări, care vin în avantajul companiilor.

Inspecțiile fiscale se vor derula mai ales la sediul ANAF

Noutățile sunt majore în toate tipurile de control fiscal, însă cele mai pregnante par să fie cele legate de inspecția fiscală, acolo unde ANAF operează o schimbare substanțială de abordare în privința modului de derulare a acestor verificări. Astfel, ordonanța de urgență stabilește ca regulă generală că inspecțiile vor avea loc la sediul organului fiscal și doar prin excepție la sediul contribuabilului.

La solicitarea motivată a companiei verificate, inspecția fiscală se poate desfășura și la sediul ei, însă va fi necesar să fie depusă o cerere în acest sens. În cazul în care organul fiscal acceptă solicitarea (autoritățile sunt obligate să răspundă la solicitare în cel mult trei zile, iar depășirea acestui termen duce la acceptarea tacită a cererii), inspecția fiscală va avea loc la sediul companiei, care trebuie să pună la dispoziție un spațiu adecvat, precum și logistica necesară desfășurării inspecției fiscale, verificările urmând să aibă loc în timpul programului de lucru al contribuabilului. Inspecția fiscală se poate desfășura și în afara programului de lucru al contribuabilului, cu acordul scris al acestuia și cu aprobarea conducătorului organului de inspecție fiscală.

Companiile vor avea posibilitatea să își corecteze situația fiscală înainte de inspecția ANAF

Noul cadru legal introduce o procedură nouă, de notificarea de conformare care obligă ANAF ca, înainte de selectarea companiilor pentru o inspecție fiscală, să le trimită acestora o notificare de conformare. Documentul trebuie să cuprindă riscurile fiscale identificate, pentru a acorda companiilor posibilitatea să își corecteze situația fiscală. Contribuabilii vor avea 30 de zile după notificare să depună sau să corecteze declarațiile fiscale, însă acest lucru nu va însemna neapărat și suspendarea inspecției, ci doar diminuarea riscului fiscal.

Practic, până la expirarea termenului de 30 de zile, organul de inspecție fiscală nu întreprinde nicio acțiune în vederea selectării pentru efectuarea inspecției fiscale, însă după ce trece această perioadă, organele fiscale pot merge pe oricare dintre variante: continuarea demersurilor pentru efectuarea propriu-zisă a inspecției sau renunțarea la ea. Oricum, legislația stabilește clar că, după împlinirea termenului de 30 de zile, contribuabilii cu risc fiscal ridicat care nu și-au remediat problemele pentru care au fost notificați sunt supuși obligatoriu unei inspecții fiscale sau unei verificări documentare.

Companiile vor putea solicita dosarele acțiunilor de control, precum și comunicarea clasei de risc fiscal în care au fost încadrate

OUG nr. 188/2022 definește în premieră dosarul administrativ al unei acțiuni de control (un set de documente aferente unei acțiuni de control), diferit de dosarul fiscal al contribuabilului (toate documentele aferente activității de administrare a contribuabilului respectiv).

Concret, conform actului normativ, dosarul administrativ al acțiunii de control fiscal reprezintă totalitatea documentelor și informațiilor care stau la baza constatărilor organului de control fiscal din punct de vedere faptic și legal, precum și cele emise în legătură cu administrarea mijloacelor de probă.

La cererea scrisă a contribuabilului, organul fiscal are obligația să îi prezinte acestuia dosarul administrativ al acțiunii de control.

În plus, de la 1 ianuarie 2026, contribuabilii vor putea cere ANAF și comunicarea clasei sau subclasei de risc fiscal în care au fost încadrați conform analizei de risc, actul normativ precizând că clasa/subclasa de risc fiscal se comunică prin orice mijloc de comunicare care asigură dovada primirii informației, cu excepția cazului în care obiective de interes general justifică restrângerea accesului la această informație.

ANAF nu mai poate cere informații pe care le deține deja

Noua ordonanță recalibrează și modul de comunicare a ANAF cu companiile, precum și tipul de informații pe care îl poate cere acestora. Astfel, actul normativ stabilește că, atunci când este nevoie de documente sau informații suplimentare pentru clarificarea situației fiscale a unui contribuabil, ANAF nu va mai putea solicita date, documente sau informații pe care deja le deține, fiind precizat clar și că organele fiscale trebuie să indice în mod specific ce documente trebuie să prezinte concret contribuabilii pentru clarificarea situației lor fiscale.

Material de opinie semnat de
  • Paul Chichernea

    Associate, Biriș Goran
Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.