2023.09.26 Opinii

Opinie Cabot Transfer Pricing: Compensarea datoriilor între firme și stat. Ghid de aplicare pentru companii

Compensarea fiscală este un proces ce permite firmelor să echilibreze datoriile fiscale cu creanțele pe care le au la stat, aducând beneficii substanțiale de cash-flow pentru companii. Mai simplu spus, firmele care au de plătit anumite taxe la stat pot să și le compenseze cu sumele certe, lichide și exigibile, pe care statul le datorează la rândul lui, ceea ce permite companiilor să utilizeze compensarea ca un instrument de optimizare și stabilizare a fluxurilor de numerar.

Mecanismul este reglementat de Codul de procedură fiscală, la art. 167, care definiște compensare ca fiind operațiunea care permite stingerea datoriilor fiscale ale firmelor prin intermediul creanțelor pe care le dețin față de stat. Aceste datorii includ impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat.

Procedura este relativ simplă și presupune doar completarea și depunerea de către companiile doritoare a unei cereri tip, denumită „Cerere privind compensarea obligațiilor fiscale/bugetare”. Modelul documentului este reglementat ca anexă la Ordinul ANAF nr. 362/2022, iar cererea este disponibilă pe site-ul ANAF sau în Spațiul Privat Virtual (SPV).

Cerere poate fi completată și trimisă electronic prin SPV, împreună cu o serie de documente obligatorii care este necesar să fie anexate, și anume:

  • Copie CUI
  • Act de delegare/împuternicire
  • Documente care atestă efectuarea plății

Odată ce cererea este depusă, organul fiscal competent are obligația să soluționeze cererea în termen de 45 de zile de la înregistrare și să comunice decizia în termen de șapte zile de la soluționare. Decizia emisă de organul fiscal produce efecte juridice imediat ce este comunicată contribuabilului. În cazul în care este nemulțumit de conținutul deciziei, contribuabilul are dreptul, ca în cazul oricărui act administrativ fiscal, să depună contestație, termenul pentru această procedură fiind de 45 de zile de la comunicarea deciziei.

Dacă organul fiscal acceptă solicitarea de compensare, vor fi stinse cu prioritate obligațiile fiscale pe care le-a indicat compania solicitantă. În cazul în care nu s-au indicat anumite datorii specifice sau suma plătită nu este suficientă pentru a compensa toate obligațiile fiscale principale și accesorii, acestea vor fi stinse în ordinea vechimii lor (mai întâi cele principale, în ordinea vechimii lor, și apoi cele accesorii, pe același calapod), urmate de obligațiile cu scadențe viitoare, la solicitarea contribuabilului. E bine de știut, de asemenea, că o procedură de compensare poate demara efectiv de la data la care creanțele sunt certe, lichide și exigibile.

Mai merită punctat că procedura de compensare se efectuează întâi între datoriile fiscale datorate aceluiași buget, iar diferența rămasă, dacă aceasta există, va fi compensată cu debite fiscale datorate altor bugete, în mod proporțional.

În plus, din acest an, prin Legea nr. 93/2023, s-a introdus un nou articol în Codul de Procedură Fiscală, care permite inclusiv compensarea creanțelor fiscale față de bugetele locale. Conform noilor reglementări, care au intrat în vigoare încă din aprilie, dar care nu pot fi puse încă în aplicare pentru că autoritățile n-au publicat și o procedură concretă de compensare în aceste situații, contribuabilii care au creanțe fiscale față de bugetele locale, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, pot solicita stingerea acestora prin compensarea cu obligațiile lor restante către bugetul de stat.

Această compensare poate fi realizată atât cu obligațiile curente către bugetul de stat, cât și cu cele viitoare, fără compensare între bugete, indiferent de faptul că obligațiile și creanțele sunt administrate sau nu de aceeași autoritate publică.

Procedura propriu-zisă de stingere şi schimb de informații între organele fiscale locale şi organele fiscale centrale trebuia să se publice încă de la finalul lunii mai, dar autoritățile nu au emis-o încă, astfel că noua facilitate, deși foarte utilă companiilor, nu poate fi încă accesată de acestea.

Material de opinie semnat de
  • Cristina Săulescu

    Partener, Cabot Transfer Pricing
Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.