2023.03.06 Opinii

Opinie Cabot Transfer Pricing: Directiva DAC7, implementată oficial și în România. Noi tipuri de raportări trebuie făcute la ANAF

Guvernul a publicat ordonanța prin care transpune în legislația autohtonă Directiva europeană DAC7. Actul normativ obligă operatorii de platforme online să facă noi tipuri de raportări către ANAF, prin care să declare anual activitatea economică derulată de persoane juridice și fizice prin intermediul lor.

Scopul noilor raportări, introduse unitar la nivelul UE, este acela de a asigura o mai mare transparență fiscală pentru a preveni evaziunea sau evitarea obligațiilor fiscale în activitățile comerciale desfășurate prin intermediul platformelor digitale.

Raportările se vor face anual, până la 31 ianuarie, pentru activitatea din anul anterior, prima declarare de acest fel fiind obligatorie în 2024 pentru anul 2023. Neraportarea sau raportarea cu întârziere va putea fi sancționată de autorități cu sume cuprinse între 20.000 și 100.000 de lei.

Ce platforme vor fi obligate să facă raportări

OG nr. 16/2023 definește platforma într-un mod foarte cuprinzător, astfel că sunt acoperite toate tipurile de software, inclusiv site-uri web sau o parte a acestora, precum și aplicații, inclusiv aplicații mobile, care sunt accesibile utilizatorilor și care permit vânzătorilor să fie conectați cu alți utilizatori în scopul realizării unei activități, în mod direct sau indirect, pentru acești utilizatori. Termenul include, de asemenea, orice aranjament pentru colectarea și plata unei contraprestații pentru realizarea unei activități considerate relevante din perspectiva DAC7. Totuși, definiția platformei digitale exclude tipurile de software care permit doar procesarea plăților, listarea sau promovarea unei activități ori redirecționarea sau transferarea utilizatorilor către alte site-uri.

Astfel, urmează să intre în sfera de raportare DAC7, printre altele: platformele de tipul marketplace, în care se vând produse și servicii, platformele pentru car sharing (cele care pun la dispoziția utilizatorilor servicii de închiriere mașini), platforme de închirieri în regim hotelier, aplicațiile de live streaming sau platformele care oferă acces la cursuri online sau orice alte tipuri de evenimente.

Reglementarea există la nivelul întregului spațiu comunitar, astfel că toți operatorii de platforme digitale din UE trebuie să efectueze raportări, ei având posibilitatea să transmit raportările într-o singură țară din Uniunea Europeană.

Trebuie reținut că noile obligații de raportare îi vizează și pe operatorii de platforme digitale din afara Uniunii Europene, dacă activitatea supusă raportării se realizează în UE, către clienți din spațiul comunitar.

Ce activități vor fi raportate

Activitățile relevante, pentru care trebuie făcute raportări, includ: închirierea de bunuri imobile (rezidențiale, comerciale, precum și de orice alte bunuri imobile și spații de parcare), servicii personale (servicii care implică o muncă pe bază de intervale de timp sau sarcini, prestată de una sau mai multe persoane și realizată la cererea unui utilizator, fie online fie în mod fizic, offline), vânzarea de bunuri sau închirierea oricărui mijloc de transport.

Ce vânzători trebuie incluși în raportarea anuală

Conform ordonanței, raportările anuale vor include date despre vânzătorii înregistrați pe astfel de platforme, fără să conteze dacă sunt persoane fizice sau entități juridice.

Informațiile care trebuie raportate sunt destul de detaliate și includ date personale și financiare. Astfel, vor trebui raportate, spre exemplu, numele sau denumirea vânzătorului, adresa sau sediul său social, numărul de identificare fiscală, codul de TVA, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, identificatorul contului financiar, detalii despre contraprestația plătită. Obligațiile de raportare vor acoperi atât activitățile relevante transfrontaliere, cât și pe cele interne.

Există și câteva tipuri de vânzători, exceptați de a fi raportați, fiind vorba, spre exemplu, de entitățile guvernamentale sau cele listate pe piețe reglementate, precum și despre entitățile pentru care operatorul de platformă a facilitat peste 2.000 de activități de închiriere de bunuri imobile sau entitățile pentru care operatorul de platformă a facilitat mai puțin de 30 de activități constând în vânzări de bunuri și pentru care valoarea totală a contraprestației plătite nu a depășit valoarea de 2.000 de euro în cursul unei perioade de raportare.

Material de opinie semnat de
  • Alina Andrei

    Partener, Cabot Transfer Pricing
Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.