2022.08.16 Opinii

Opinie Cabot Transfer Pricing: Raportările contabile semestriale – cele mai importante aspecte legate de întocmirea și transmiterea lor

Raportările contabile semestriale se depun până la 16 august 2022 de către toți operatorii economici care au o cifră de afaceri de peste un milion de euro. Ca o noutate, în acest an raportările contabile se transmit exclusiv în format electronic.

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a fost aprobat prin Ordinul MF 1.669/2022. Actul normativ stabilește că bilanțurile semestriale trebuie depuse până cel târziu la 16 august 2022 de toate companiile care depășesc anumite criterii financiare de mărime a afacerii (nu contează forma de organizare sau cea de proprietate).

Companiile obligate la depunerea acestor bilanțuri

Raportările contabile la 30 iunie 2022 sunt obligatorii pentru toți operatorii economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare de un milion de euro, indiferent dacă le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate (Ordinul Finanțelor 1.802/2014) sau Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (Ordinul Finanțelor 2.844/2016).

Obligația depunerii raportării pentru entitățile ce au depășit acest plafon este aplicabilă atât societăților ce au exercițiul financiar anul calendaristic, cât și societăților ce au exercițiul financiar diferit de anul calendaristic.

Pentru determinarea plafonului de un million de euro cursul de schimb este cel utilizat la sfârșitul exercițiului financiar precedent, respectiv 1 euro = 4,9481 lei, iar încadrarea în acest plafon se face în baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar 2021.

Astfel, dacă în balanța de verificare încheiată la finalul exercițiului financiar 2021, cifra de afaceri rezultată depășește valoarea de 4.948.100 lei, companiile trebuie să întocmească și să depună raportări contabile semestriale.

Companiile scutite de depunere

Sunt scutite de depunerea raportărilor contabile semestriale companiile care:

 • nu au desfășurat activitate de la momentul înființării și până la 30 iunie 2022;
 • s-au aflat în inactivitate temporară în primul semestru din 2022;
 • au fost înființațe în cursul anului 2022;
 • se află în procedură de lichidare.
Ce conțin raportările

Raportările contabile semestriale include trei categorii de formulare:

 • Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • Contul de profit și pierdere, respectiv Contul prescurtat de profit și pierdere sau, după caz, Situația veniturilor și cheltuielilor; și
 • Date informative.

Formularele electronice pentru depunerea bilanțurilor la 30 iunie 2022 sunt disponibile pe site-ul ANAF, la această adresă.

Transmiterea raportărilor

Spre deosebire de anii anteriori, când raportările contabile puteau fi transmise și în format tipărit, în acest an raportările contabile se depun exclusiv în format electronic, acesta constând într-un fișier PDF, la care este atașat un fișier xml.

Transmiterea documentelor se face pe portalul e-Guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.

Amenzile pentru nedepunere

Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2021 în condițiile prevăzute de ordinul MF nr. 1.669/2022 se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, unde sunt menționate următoarele contravenții și amenzi:

 • contravențiile referitoare la întocmire și semnare se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei;
 • contravenția referitoare la depunerea în termenul legal, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare; cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare; și cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare; iar
 • contravențiile pentru nedepunerea raportărilor contabile se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.

Ne puteți urmări și pe:

Intră în comunitatea BusinessMark – Ready for Business:


Material de opinie semnat de
 • Cristina Săulescu

  Partener Cabot Transfer Pricing
Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.