2022.08.04 Opinii

Opinie Cabot Transfer Pricing: SAF-T a devenit obligatoriu de la 1 iulie și pentru al doilea val de mari contribuabili. Informații esențiale despre depunerea raportărilor

Implementarea fișierului standard de control fiscal (SAF-T), un standard internațional pentru schimbul electronic de date contabile între contribuabili și autoritățile fiscale, a bifat în luna iulie o nouă bornă importantă, când încă un val de companii mari au devenit obligate să transmită astfel de raportări pentru perioadele fiscale care încep la 1 iulie. SAF-T, transpus prin declarația informativă D406, permite Fiscului acces în timp real în toate informațiile financiar-contabile ale unei companii.

SAF-T este un fișier în format electronic, de tip XML, conținând date extrase automat din sistemele informatice ale contribuabililor/plătitorilor, exportate și stocate într-un format standardizat.

Obligația de a depune raportările SAF-T, prin intermediul Declarației informative D406, a fost temporizată diferit, în funcție de mărimea contribuabililor, primele companii vizate de raportări fiind cele încadrate în categoria marilor contribuabili. Totuși, chiar și pentru acestea, au existat două termene diferite de implementare în 2022: unul la 1 ianuarie – pentru marii contribuabili istorici, cei care erau clasificați astfel la data de 31 decembrie 2021, și un altul, la 1 iulie, pentru noii mari contribuabili, cei care au fost încadrați în această categorie de la 1 ianuarie 2022, care nu mai făcuseră parte din această categorie în 2021.

Astfel, pentru perioadele fiscale care încep de la 1 iulie, obligația de a face raportări SAF-T a devenit efectivă inclusiv pentru noii mari contribuabili, dar merită menționat că legislația prevede și pentru ei un termen de grație (similar celui pentru marii contribuabili istorici), în care nu se aplică sancțiuni pentru nedepunerea declarațiilor 406 la termen.

Perioada de grație permite companiilor să depună primele raportări până la finalul lunii ianuarie 2023

Companiile obligate să depună raportări SAF-T începând de la 1 iulie trebuie să știe că perioada de grație vizează exclusiv termenele de depunere ale declarației 406, care pot fi amânate cu până la 6 luni, fără să existe riscul aplicării unor amenzi pentru nedepunerea la timp a formularului. Perioada de grație este calculată în funcție de periodicitatea raportărilor SAF-T. Astfel, pentru contribuabilii încadrați în categoria mari contribuabili care au obligația de transmitere lunară a fișierului SAF-T, perioada de grație este de șase luni pentru prima raportare, respectiv cinci luni pentru a doua raportare, patru luni pentru a treia raportare, trei luni pentru a patra raportare, două luni pentru a cincea raportare. Pentru contribuabilii care au obligația de transmitere trimestrială a fișierului SAF-T, perioada de grație este de trei luni pentru prima raportare.

În mod concret, pentru marii contribuabili obligați la raportări începând cu 1 iulie, perioada de grație vizează raportările din iulie – decembrie 2022, astfel că termenul pentru depunerea tuturor declarațiilor 406 este finalul lunii ianuarie 2023. Amenda pentru nedepunerea la termenele-limită a fișierului SAF-T este între 1.000 și 5.000 de lei, dar aceasta nu se va aplica în perioada de grație.

Ce date trebuie raportate la ANAF

SAF-T permite organelor fiscale accesul la datele contabile ale contribuabililor/plătitorilor, stocate și prelucrate în mediu electronic, într-un format ușor de citit pentru testarea substanțială a controalelor și datelor sistemului, folosind software de audit proprietar, ca parte a unei metodologii care asigură eficacitate și productivitate crescută în controlul fiscal asistat de computer.

SAF-T este un fișier în format electronic, de tip XML, conținând date extrase automat din sistemele informatice ale contribuabililor/plătitorilor, exportate și stocate într-un format standardizat.

Principalele informații care vor fi raportate prin declarația 406 vizează conturile contabile/Registrul Jurnal, clienți, furnizori, informații specifice despre taxe, produse, stocuri, înregistrări contabile la nivel de tranzacție sau plăți, mișcări de bunuri sau alte tranzacții cu active.

Cu ce periodicitate se fac raportările SAF-T

Declarația 406 se transmite la ANAF în format electronic prin anaf.ro sau prin e-guvernare.ro, iar formularul va trebui să fie semnat electronic.

Depunerea se face lunar sau trimestrial, în funcție de perioada fiscală pentru TVA pe care o aplică respectivele companii.

Transmiterea fișierelor la ANAF

Transmiterea Declarației informative D406 se poate face de către contribuabilii/plătitorii cu obligația de depunere, începând cu prima zi calendaristică a lunii următoare perioadei pentru care obligația devine activă, până la data-limită de depunere (de exemplu, ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea). Ca termene limită, legislația menționează:

  • ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare (luna/trimestrul calendaristic, după caz, pentru alte informații decât cele privind secțiunile „Stocuri” și „Active”);
  • la termenul de depunere a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar, în cazul secțiunii „Active”;
  • la termenul stabilit de ANAF, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, în cazul secțiunii „Stocuri”.

Ne puteți urmări și pe:

Intră în comunitatea BusinessMark – Ready for Business:


Material de opinie semnat de
  • Alina Andrei

    Partener, Cabot Transfer Pricing
Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.