2023.10.16 Opinii

Opinie Firon Bar-Nir: Cele mai importante modificări aduse legislației privind jocurile de noroc

Așa cum era de așteptat, actul de modificare a legislației aplicabile jocurilor de noroc a fost adoptat pe repede-înainte de către Guvern și este în vigoare din 6 octombrie 2023, atunci când a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de urgență nr. 82/2023 care modifică și completează OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și OUG nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009.

Graba autorităților de a aproba acest act normativ este „justificată” în chiar expunerea de motive, primul argument fiind acela că: „deficitul bugetar prognozat până la sfârșitului anului 2023 depășește 6,84% din PIB, (…) cu mult peste angajamentele României de a asigura un deficit bugetar de 4,4% din PIB (…), ceea ce are drept consecință (…) suspendarea fondurilor europene alocate României prin politica de coeziune (…)”. Există, desigur, și alte motive, însă acestea par să treacă în plan secundar (protecția minorilor și altor grupuri vulnerabile împotriva dependenței de jocurile de noroc).

Sunt multe modificări importante, care vor produce un impact major îndeosebi în ceea ce privește condițiile de acordare a licențelor și taxele ce urmează a fi aplicate din 2024, dintre care amintim:

 • Jocurile de noroc la distanță sau jocurile de noroc online sunt toate jocurile de noroc (…) care se desfășoară doar prin intermediul oricărui sistem de comunicații, cum ar fi internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă și orice alte sisteme de transmisie, doar de către societăți licențiate de O.N.J.N. și care trebuie să fie înmatriculate pe teritoriul României sau să opereze printr-un sediu permanent.
 • Operatorul economic ce oferă servicii de jocuri de noroc la distanță trebuie să fie o societate înmatriculată pe teritoriul României sau o persoană juridică constituită legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană care are înregistrat un sediu permanent în România. Societățile înregistrate într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European ori în Confederația Elvețiană și care operează printr-un sediu permanent în România trebuie să aibă un «reprezentant autorizat» în România, care trebuie să aibă domiciliul pe teritoriul României și să fie împuternicit să încheie contracte în numele persoanei străine și să o reprezinte în fața autorităților de stat și a instanțelor din România. Operatorii economici licențiați care la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență nu îndeplinesc condițiile de mai sus au obligația ca, în termen de maximum 6 luni, (i) fie să solicite O.N.J.N. aprobarea transferului licenței deținute în România, pentru perioada de valabilitate rămasă a acesteia, precum și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, către o societate existentă sau nou-înmatriculată pe teritoriul României sau către o persoană juridică care are înregistrat un sediu permanent, (ii) fie să înregistreze sediul permanent în România și să solicite O.N.J.N. alocarea licenței deținute către sediul permanent, pentru perioada de valabilitate rămasă a acesteia, precum și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, (iii) fie să solicite eliberarea unei noi licențe în condițiile legii.
 • Exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, în comun, de către 2 sau mai mulți organizatori de jocuri de noroc, fiecare licențiat potrivit legii, sau persoane juridice aflate sub control comun cu organizatori de jocuri de noroc licențiați potrivit legii, între care există un contract încheiat în condițiile legii.
 • Se modifică valoarea tuturor taxelor aplicabile pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și autorizației de exploatare a jocurilor de noroc sau legate de acestea:
 • taxa pentru eliberarea licenței de organizare a jocurilor de noroc (anuală), defalcată pe tipuri de jocuri (astfel cum se menționează în ordonanță);
 • taxa pentru eliberarea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc (anuală), defalcată pe tipuri de jocuri (astfel cum se menționează în ordonanță);
 • cerințele privind valoarea minimă a capitalului social subscris și vărsat la data solicitării cererii de obținere a licenței de organizare a jocurilor de noroc (astfel cum se menționează în ordonanță);
 • taxele speciale: pentru video-loterie, taxa de acces – bilet de intrare, taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slot-machine, taxe administrative (taxă analiză documentație, în funcție de tipul de licență solicitat).
 • În ceea ce privește taxa de autorizare, operatorii beneficiază de o bonificație de 10% dacă efectuează plata pentru întregul an, în avans, până la data de 25 a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată.
 • Organizatorii de jocuri de noroc au obligativitatea să întocmească și să depună la O.N.J.N. o declarație lunară, sub forma unui formular-tip, în care să evidențieze veniturile din jocuri de noroc, precum și suma ce trebuie achitată pentru plata taxei de licență și de autorizare pe fiecare tip de joc de noroc în parte.
 • ONJN are obligația de a crea și menține la zi un registru public, accesibil online, care va cuprinde: denumirea comercială și numele firmei, pentru operatorii licențiați/autorizați pentru a desfășura activitățile reglementate de lege; adresa sediului operatorului; adresa fiecărui spațiu comercial în care operatorul exploatează jocuri de noroc, cu indicarea tipurilor de jocuri de noroc autorizate pentru locația respectivă; seria și adresa la care este amplasat fiecare mijloc de joc licențiat/autorizat pentru respectivul operator;
 • ONJN va percepe de asemenea o taxă pentru promovarea respectării principiilor și măsurilor privind jocurile de noroc responsabile social, care se va constitui în venit propriu al Oficiului, constituită din contribuțiile organizatorilor jocurilor de noroc licențiați, astfel cum sunt enumerate în ordonanță.
 • Se stabilește nivelul garanțiilor pentru acoperirea riscului de neplată astfel:
 • pentru activitatea de jocuri de noroc tradiționale, cu excepția cazinourilor, pentru anul 2024 se calculează în funcție de nivelul de venituri ale organizatorului (până la 5.000.000 Euro/an – garanția este de 500.000 Euro; 5.000.001-20.000.000 Euro/an – garanția este de 800.000 Euro, peste 20.000.001 Euro – garanția este de 1.000.000 Euro), urmând ca de la 1 ianuarie 2025 garanția să fie de 1.000.000 Euro, indiferent de nivelul de venituri al organizatorului;
 • pentru activitatea de tip cazinou joc tradițional garanția este de 3.000.000 Euro;
 • pentru activitatea de jocuri de noroc online, cu excepția cazinourilor online, pentru anul 2024 se calculează în funcție de nivelul de venituri ale organizatorului (până la 5.000.000 Euro/an – garanția este de 500.000 Euro, 5.000.001-20.000.000 Euro/an – garanția este de 1.000.000 Euro, peste 20.000.001 Euro – garanția este de 2.000.000 Euro), urmând ca de la 1 ianuarie 2025 garanția să fie de 2.000.000 Euro, indiferent de nivelul de venituri al organizatorului;
 • pentru activitatea de tip cazinou online, pentru anul 2024 se calculează în funcție de nivelul de venituri ale organizatorului (până la 5.000.000 Euro/an – garanția este 1.000.000 Euro, 5.000.001-20.000.000 Euro/an – garanția este de 2.000.000 Euro, peste 20.000.001 Euro – garanția este de 5.000.000 Euro), urmând ca de la 1 ianuarie 2025 garanția să fie de 5.000.000 Euro, indiferent de nivelul de venituri al organizatorului.
 • Publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conțin informații cu privire la unul sau mai multe jocuri de noroc și reclama din exterior pentru jocuri de noroc, care depășește dimensiunea de 35 m2/panou/material publicitar, sunt interzise.
 • Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să nu permită accesul în incinta locațiilor în care se desfășoară activități de jocuri de noroc persoanelor autoexcluse și indezirabile care se regăsesc în baza de date creată, gestionată și actualizată permanent de către O.N.J.N. Până la momentul la care această bază de date devine operațională, dar nu mai târziu de 31 martie 2024, organizatorii de jocuri de noroc au obligația de a nu permite accesul în incinta locațiilor în care se desfășoară activități de jocuri de noroc persoanelor care au formulat în scris solicitări de autoexcludere.

Ordonanța a fost depusă la Parlament spre adoptare, termenul prevăzut pentru depunerea eventualelor amendamente fiind 18.10.2023.

La baza unora din aceste modificări legislative pare că a stat și faptul că jocurile de noroc online au avut o evoluție favorabilă, în perioada 2020-2023 numărul operatorilor licențiați crescând cu aproximativ 30%.

Cu toate acestea, noile cerințe și modificări ale cadrului legislativ fie vor menține acest trend ascendent, dar asta se va întâmpla inevitabil și pe „spatele” celor vulnerabili pe care legea ar încerca să îi protejeze, fie în industria jocurilor de noroc în România va urma o perioadă de declin.

Material de opinie semnat de
 • Mihaela Matei (Crăciunescu)

  Partener, Firon Bar-Nir
Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.