2022.03.25 Articole

Opinie Wise Finance Solutions: Finanțări nerambursabile pentru energie solară și eoliană

Problema energiei este una stringentă, în ultima perioadă, atât pentru persoanele fizice cât și pentru companii. Prin urmare, pentru cele din urmă, investițiile în sectorul energetic pot reprezenta o soluție, putând să atragă finanțări nerambursabile pentru energia solară și cea eoliană. În acest sens, Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în baza prevederilor Regulamentului CE nr. 241/2021, prevede o alocare de 1,62 miliarde euro pentru Componenta 6 Energie, ce cuprinde mai multe tipuri de investiții, iar perioada de implementare este până în august 2026.

Ce scheme de sprijin există?

În prezent putem vorbi concret despre două scheme de sprijin aferente măsurii de investiții  I.1. ”Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile” (buget alocat 460 milioane Euro):

  1. Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate, exceptate de la notificarea ajutorului de stat – pentru ajutor de stat de până la 15 mil Euro (pentru capacitate instalată propusă prin proiect de: minim 0,4 MW și maxim 40 MW – pentru producția de energie electrică din surse solare și minim 0,4 MW și maxim 25 MW – pentru producția de energie electrică din surse eoliene).
  2. Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate, aferente schemei de ajutor de stat notificată – pentru ajutor de stat de până la 30 mil Euro (pentru capacitate instalată propusă prin proiect mai mare de 40 MW pentru producția de energie electrică din surse solare, respectiv mai mare de 25 MW pentru producția de energie electrică din surse eoliene.

Cui se adresează aceste scheme?

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt IMM-urile și întreprinderile mari, cu vechime sau nou înființate, constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau constituite în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărei naţionalitate o deţin, care au ca activitate, între altele, producerea de energie electrică (în scopul comercializării sau consumului propriu în cadrul societății sau grupului de societăți) corespunzătoare clasei CAEN 3511 – Producția de energie electrică.

„Acest program este foarte util pentru cei care au un consum foarte mare de energie, așa cum este cazul fabricilor, spitalelor, hotelurilor și depozitelor.”, susține Bogdan HOSSU, Director General Wise Finance Solutions, companie de consultanță specializată în domeniul finanțărilor nerambursabile.

Ce activități vor putea fi finanțate?

Vor putea fi finanțate proiecte care au ca obiectiv implementarea uneia dintre acțiunile următoare:

  1. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene, cu sau fără instalații de stocare integrate ca activitate secundară, stocarea având un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat.
  2. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare, cu sau fără instalații de stocare integrate ca activitate secundară, stocarea având un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat.

Sunt admise aceste acțiuni atât pentru furnizarea de energie în reţeaua de transport şi distribuţie, cât şi pentru consumul propriu, fiecare proiect cuprinzând o singură tehnologie (solară sau eoliană), nefiind eligibile proiectele care cuprind ambele tehnologii. A se avea în vedere că vor primi punctaj suplimentar și prin urmare vor avea șanse mai mari de finanțare proiectele care vor utiliza pentru consum propriu cel puțin 50% din volumul de energie electrica generat in cadrul proiectului.

Este important de subliniat faptul că nu sunt eligibile proiectele care propun doar capacitatea de stocare. De asemenea, nu sunt eligibile proiectele care propun înlocuirea capacităților mai vechi de producere energie din surse eoliene/solare și nici proiectele care vizează extinderea unor unități de producție de energie electrică.

Atât acțiunile concrete și costurile care sunt eligibile în cadrul fiecărei liniei de finanțare, cât și condițiile de eligibilitate ale solicitantului și proiectului se regăsesc în documentele de prezentare anexate articolului.

Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?

Procedura de ofertare concurențială pentru selecția proiectelor se lansează prin platforma electronică dedicată PNRR.

  • Dată şi oră începere depunere de proiecte: 31.03.2022, ora 10,00
  • Dată şi oră închidere depunere de proiecte: 30.04.2022, ora 17,00

Este posibil ca sesiunea de depunere să se prelungească până la data de 31.05.2022, data exactă o vom afla la momentul publicării ghidului final.

Cum poate ajuta Wise Finance Solutions companiile interesate să aplice pentru această finanțare?

Wise Finance Solutions este o companie de consultanță pentru afaceri și managementul proiectelor. Domeniul principal al activității sale este furnizarea de consultanță de specialitate în domeniul finanțărilor nerambursabile, având o vastă experiență în accesarea fondurilor europene, ajutoarelor de stat și a altor tipuri de subvenții, precum și în gestionarea proiectelor de investiții finanțate prin fonduri nerambursabile. WFS oferă în permanență sprijin clienților în implementarea proiectelor de investiții și în medierea relației dintre beneficiari și instituțiile care coordonează implementarea și gestionarea asistenței financiare nerambursabile.

„Avem peste 12 ani de experiență în servicii de consultanță pentru accesarea finanțărilor nerambursabile. Am elaborat și gestionat o mare varietate de proiecte de investiții, inclusiv proiecte majore de investiții (peste 100 milioane EUR/ proiect), în diferite domenii de activitate: sectorul auto, agricultură, turism, sănătate, IT, industria alimentară, industria plasticului, incubatoare de afaceri, parcuri industriale și altele. Anul trecut am depășit 1 miliard de euro valoarea proiectelor gestionate.

Pe lângă experiență și rezultate, plusul pe care îl aducem clienților noștri este dat și de echipa completă și experimentată de specialiști – One Stop Shop – experți accesare fonduri europene, manageri de proiect, experți financiari, evaluatori de proiect, experți achiziții publice, experți tehnici, avocați specializați pe fonduri europene și ajutoare de stat.”, susține Bogdan HOSSU, Director General Wise Finance Solutions.

 

Referințe:

https://www.business-mark.ro/wp-content/uploads/2019/01/PNRR_Prezentare-I.1-Noi-capacitati-de-productie-electrica-din-surse-regenerabile_RES-notificata.pdf

https://www.business-mark.ro/wp-content/uploads/2019/01/PNRR_Prezentare-I.1-Noi-capacitati-de-productie-electrica-din-surse-regenerabile_RES-exceptat.pdf

Material de opinie semnat de
  • BusinessMark

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.