Politica de confidențialitate

Politica de Confidențialitate aplicabilă companiei BusinessMark

Prezenta Politică de Confidențialitate stabilește modalitatea în care toate datele, inclusiv datele cu caracter personal pe care BusinessMark le colectează de la CLIENȚII săi persoane fizice, sau pe care aceștia le furnizează, vor fi prelucrate de către BusinessMark. Definițiile din cadrul documentului TERMENI și CONDIȚII se aplică prezentei Politici de confidențialitate.

Utilizând în continuare SITE-ul, înțelegeți că navigarea pe pagină/paginile web ale BusinessMark și respectiv interacțiunea cu produsele sau serviciile Companiei presupune solicitarea din partea dumneavoastră a anumitor date cu caracter personal, iar refuzul de a ne oferi aceste date poate rezulta în imposibilitatea de a comercializa și respectiv livra către dumneavoastră produsele comercializate pe SITE.

Astfel, vă oferim informații transparente cu privire la datele personale pe care le colectăm și la modul în care folosim datele dumneavoastră personale și vă informăm totodată despre drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și despre modul în care vă puteți exercita aceste drepturi.

Înainte de a ne oferi date cu caracter personal prin accesarea SITE-ului, vi se va solicita consimțământul pentru unele dintre activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale desfășurate de BusinessMark în conformitate cu articolul 3 din prezenta Politică.

Dacă trimiteți către BusinessMark o solicitare de acces la activitățile de procesare a datelor dumneavoastră personale în compania noastră, vă rugăm să aveți în vedere că, din cauza procesării continue a datelor dumneavoastră personale și luând în considerare rutina stabilită în sistemele noastre pentru ștergerea informațiilor prelucrate în condițiile Politicii de retenție (stocare) a datelor, ne angajăm să vă menținem datele actualizate și exacte în orice moment. Astfel, această procesare de rutină poate implica modificarea sau ștergerea informațiilor personale pe care le procesăm, după ce ați trimis o solicitare către noi. În acest caz, BusinessMark va furniza informațiile deținute în momentul în care vă trimitem răspunsul, chiar dacă acestea diferă de informațiile care erau stocate la data trimiterii solicitării. Rețineți că ștergerea datelor dumneavoastră personale este o procedură pe care BusinessMark ar fi efectuat-o chiar dacă nu ați fi trimis solicitarea.

  1. Informații de contact ale entitații care realizează activitațile de prelucrare descrise:

Operatorul datelor cu caracter personal obținute de la clienții companiei sau acordate de aceștia, este:

Societatea Comerciala BUSINESSMARK INVEST S.R.L.

Adresa de contact: Str. Vasile Lascar nr. 5-7, birou 505, Sector 2, București, România;

Ne puteți contacta prin:

E-mail: datepersonale@business-mark.ro
Prin telefon la numarul: 021 313 98 19 (apel cu tarif normal)
Prin poștă: Vasile Lascar nr. 5-7, birou 505, Sector 2, București, Romania
2.Colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Stocăm și prelucăm datele personale numai în cazurile în care ne-ați furnizat voluntar aceste date, cum ar fi prin completarea unui formular de contact, prin abonarea la newsletter-ul companiei sau prin crearea unui cont. Dacă colectăm orice alte date personale, veți fi informat în prezenta politică de confidențialitate sau pe paginile web respective despre scopul intenționat al utilizării acestor date și, dacă este necesar, vă vom solicita consimțământul pentru stocarea și procesarea datelor personale. Datele dvs. personale vor fi dezvăluite sau transmise în alt mod doar dacă este necesar pentru punerea în aplicare a contractului, pentru prestarea serviciilor noastre sau pentru acordul dvs. prealabil.

3.BusinessMark colectează date cu caracter personal, ale CLIENȚILOR persoane fizice, în următoarele scopuri:

pentru a realiza înregistrarea la eveniment, a realiza listele de prezență și a oferi accesul la eveniment;
pentru a comunica noutăți despre evenimentul pentru care s-a realizat înregistrarea, dar și pentru a comunica potențiale modificări ale coordonatelor evenimentului;
pentru rezolvarea sesizărilor, reclamațiilor, solicitărilor;
pentru a transmite materialele din cadrul evenimentului (prezentări, documente, poze etc.);
pentru îndeplinirea oricaror obligații legale la solicitarea autorităților publice (cum ar fi obligații de natură fiscală);
fotografiile și filmările din cadrul evenimentelor vor fi afișate pe canalele de social media ale BusinessMark (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Google+, Twitter) și au ca scop promovarea și documnetarea evenimentului. Sub nici o formă aceste materiale nu vor fi folosite de BusinessMark pentru a identifica și a asocia imaginea vizuală cu identitatea unei persoane, fără acordul acesteia;
în baza consimțământului, pentru informarea periodică despre evenimentele și activitatea BusinessMark
participarea la un concurs sau o campanie de promovare sponsorizată sau organizată de BusinessMark sau de către un terț în numele nostru;
transmiterea corespondenței, încheierea contractelor și a contractelor la distanță și încasarea sumelor achitate de CLIENȚI pentru evenimentele comandate în scopul executării unui contract la distanță încheiat cu dumneavoastră și a preveni eventualele fraude, a detecta comportamentul fraudulos sau de natură a prejudicia compania sau interesele altor clienți;
pentru a oferi funcții de social media și pentru a analiza traficul pe website-ul nostru, respectiv cum utilizați site-ul nostru;
ne asigurăm că SITE-ul și secțiunile acestuia sunt relevante pentru nevoile CLIENȚILOR noștri;
pentru afișarea evenimentelor organizate și serviciile aferente acestora;
publicarea conținutului accesibil CLIENȚILOR noștri în raport cu preferințele acestora;
folosim în cadrul SITE-ului fișiere cookies, stocând astfel temporar, date cu caracter personal pentru a îmbunătăți securitatea accesului și a traficului pe website, precum și pentru a adapta serviciile oferite pentru a veni în întâmpinarea clienților noștri.
4.Principiile de prelucrare a datelor personale din cadrul BusinessMark

Respectăm principiile de protecție a datelor astfel, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi:

prelucrate în mod legal, corect și transparent;
colectate numai pentru un scop valid pe care l-am explicat în mod clar și care nu sunt folosite într-un mod incompatibil cu acest scop;
relevante pentru scopul pe care vi l-am comunicat și limitat numai la acele scopuri;
corecte și actualizate;
nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru scopurile descrise;
stocate în siguranță.
5.Categoriile de date pe care le utilizăm

Prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

Date de identificare – nume, prenume, adresă de serviciu, imaginea (prin fotografiere si inregistrare video);

Date de contact – email de serviciu sau personal, număr de telefon (mobil, fix sau ambele);

Date despre comportamentul dumneavoastră în calitate de client – date provenite din activitatea online (pe internet) respectiv din navigarea pe SITE;

Date digitale – adresa IP, website-ul companiei, alte date transmise de către dumneavoastră pentru a fi publicate pe pagina de internet a companiei in scopul prezentarii dumneavoastra din punct de vedere profesional.

Nu trebuie să ne acordați aceste date personale, dar dacă nu o faceți, este posibil să nu puteți accesa serviciile noastre. Aceasta este alegerea dumnevoastră și noi respectăm această alegere.

De asemenea, lucrăm la identificarea celor mai bune soluții de anonimizare și agregăm datele dumnevoastră personale (astfel încât acestea să nu vă identifice) și pentru a le folosi în scopuri precum testarea sistemelor noastre informatice, cercetarea și analiza datelor, îmbunătățirea SITE-ului și/sau a aplicației mobile și dezvoltarea de noi produse și servicii. De asemenea, distribuim aceste informații unor terțe părți.

6.Cum obținem aceste date:

Direct de la dumneavoastră:

Prin intermediul websiteului, după ce ați completat formularele cu câmpuri predefinite disponibile;
Prin completarea formularului de înregistrare online,transmis pe mail sau pe format hârtie în cadrul evenimentelor organizate;
După interacțiunea dumneavoastră telefonică cu BusinessMark sau prin intermediul poștei electronice (e-mail);
Prin contactul dumneavoastră direct cu angajații noștri în cadrul evenimentelor organizate.
7.Către cine transmitem datele dumnveavoastră personale și rezultatele activităților noastre de prelucrare (rapoarte, liste, etc.):

Furnizorii noștri

Dezvăluim/transmitem informații furnizorilor noștri pentru a asigura prelucrarea datelor dumneavoastră pesonale în deplină siguranță și pentru a ne reprezenta în comunicările de marketing pe care le purtăm cu dumneavoastră, pentru a vă furniza conținutul SITE-ului, a afișa evenimentele organizate, a vă oferi mijloace de efectuare a plații și pentru a participa la acestea.

Pentru a consulta lista furnizorilor noștri către care transferăm datele dumnevaoastră cu caracter personal, puteți accesa Lista furnizorilorBusinessMark. Lista va fi actualizată periodic, și astfel, pentru a vă informa cu privire la subcontractanții noștri care prelucrează datele dumneavoastră personale sub autoritatea noastră, va rugăm să accesați din când în când această listă.

În orice caz, dezvăluim/transmitem datele dumneavoastră personale sau informații despre aceste date, dacă este necesar, în formatul care este solicitat și care corespunde scopurilor descrise în prezența Politică de confidențialitate și numai partenerilor noștri contractuali cu care am încheiat acorduri de prelucrare a datelor dumneavoastră personale și care garantează protecția acestor date personale, a drepturilor și libertăților garantate în raport cu datele dumneavoastră personale. Suntem de asemenea, obligați în unele cazuri, să dezvăluim datele dumneavoastră personale sau informații despre activitățile de prelucrare pe care le desfășurăm, autorităților publice (de exemplu, autroritați cu atribuții de investigare a fraudelor, adminsitrația financiară, Autoritatea Națională Privind Protecția Consumatorilor, autorități de supraveghere financiară, etc.), însă numai pentru a ne conforma unor obligații legale bine definite.

  1. Legalitatea prelucrării datelor personale

BusinessMark este responsabilă pentru activitățile de prelucrare a datelor personale care vă aparțin pe întreaga durată a relației comerciale dintre dumneavoastră și companie. Respectăm principiile de prelucrare instituite în cadrul Regulamentului General de Protecția Datelor (GDPR) și am integrat aceste principii în procesele interne ale companiei și în practicile noastre comerciale.

Activitățile de comerț realizate de către BusinessMark sunt necesare pentru executarea contractelor la care CLIENTUL este parte sau sunt necesare pentru inițierea demersurilor pentru încheierea unui contract, la solicitarea expresă a clientului. De asmenea, activitățile de prelucrare sunt realizate de companie în scopul interesului comercial al acesteia, respectiv acela de comercializa produse pe internet (online) sau în magazinele sale fizice (offline) în conformitate cu legislația aplicabilă în materie.

Activitățile de Marketing desfășurate (promoții și campanii de prezentare a produselor companiei) indiferent de mijloacele de desfășurare a acestora, sunt realizate de către companie în baza interesului legitim, respectiv în vederea promovării evenimentelor organizate, informând participanții cu privire la activitațile de prelucrare a datelor personale desfășurate și oferind posibilitatea acestora de se opune oricărei activități de prelucrare și respectiv de a restricționa o prelucrare punctuală

BusinessMark nu prelucrează date cu caracter personal aparținand copiilor. Limita de vârstă a persoanelor pentru care serviciile companiei sunt disponibile este de 18 ani.

  1. Unde vă prelucrăm datele?

Pentru a ne desfășura activitatea, vă prelucrăm datele cu caracter personal în conformitate cu condițiile prezentate în această declarație. Vă prelucrăm datele cu caracter personal la nivel național, respectiv în România precum și în Spațiul Economic European (Irlanda, Olanda) si Statele Unite ale Americii unde partenerii noștri Google, Facebook si Twitter au localizate servere. În cazul în care prestatorii noștri vă prelucrează datele cu caracter personal în țări care nu oferă un nivel suficient de protecție a drepturilor dumneavoastră, evaluăm cu atenție toate circumstanțele și ne asigurăm că au fost introduse garanții adecvate, astfel încât drepturile dumneavoastră să nu fie în niciun fel încălcate.

10.Prelucrarea datelor candidaților în vederea ocupării locurilor de muncă disponibile în cadrul companiei

Informație personale înseamnă orice informație care vă identifică sau care ar putea fi utilizată pentru a vă identifica. Prelucrăm datele candidaților care aplică la locurile de muncă disponibile în cadrul companiei în scop legitim în vederea încheierii unui contract de muncă.

Ne asigurăm că procesăm numai datele dumneavoastră personale care sunt strict necesare scopului declarat.

În copul selecției și recrutării, putem procesa următoarele categorii de date personale în funcție de scopul urmărit:

Date de identificare – numele, prenumele, adresă, numărul de asigurare național, numărul documentului de identificare, fotografia etc.

Datele de contact – adresă de e-mail, numărul de telefon, adresă etc.

Date despre viață profesională – angajator, experiență, poziție, salariu, educație etc.

Datele digitale – cookie-uri, adrese IP, site-uri web și activități de rețele sociale și alte date public disponibile pe Internet etc.;

Categorii speciale de date (date sensibile) – date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, calitatea de membru al sindicatelor, date privind starea de sănătate pentru realizarea controlului de medicina muncii.

Cum colectăm datele?

Direct de la dumneavoastră:

În procesul de selecție și recrutare sau prin transmiterea de către dumneavoastră a CV-ului pe adresa de mail office@business-mark.ro sau prin platformele de recrutare ale partenerilor noștri contractuali.
Din alte surse:

Prin recomandare;
Companie externă în scopul evaluării adecvării candidatului în timpul procesului de recrutare;
Sănătatea și securitatea în muncă sau alți furnizori de servicii de securitate la locul de muncă sau în servicii medicale;
De la fostul angajator.
Cât timp păstrăm datele dvs.?

Ca regulă generală, păstrăm datele dumneavoastră personale o perioadă necesară pentru a atinge scopul prelucrării acestora, respectiv pe durata procesului de recrutare și selecție, inclusiv dacă nu se materializează prin semnarea unui contract individual de muncă, pentru 6 luni. Atunci când păstrăm datele dumneavoastră personale pentru un alt scop specific, perioada de stocare va fi specificată în Politica de retenție (stocare)a datelor personale. Consimțământul dumneavoastră va trebui solicitat în cazul în care consideram necesară extinderea perioadei de stocare a datelor peste această perioadă inițială. Toate CV-urile nesolicitate vor fi imediat distruse sau șterse.

  1. Drepturile de care dispuneți

Înainte de a vă exercita drepturile, trebuie să vă identificăm pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror tentative frauduloase.
Solicitările dumneavoastră privind prelucrarea datelor personale de către BusinessMark vor fi onorate cât mai curând posibil. Cu privire la procesele noastre interne, vom depune eforturi pentru a livra orice răspuns în legătură cu activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal care vă aparțin, în termen de cel mult o lună, transmițând un mail la adresa datepersonale@business-mark.ro sau prin apel telefonic folosind numerele de telefon afișate în secțiunea „Contact” de pe SITE.
Aveți dreptul de a primi informații în orice moment, cu privire la scopurile prelucrării datelor dumneavoastră personale, la categorii și surse, la destinatari, la perioadele de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal și la drepturile dumneavoastră.
Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, având posibilitatea de a vă opune unui proces decizional automat. BusinessMark nu realizează la această dată procese automatizate de decizie.
Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm.
Aveți dreptul de portabilitate (transfer) a datelor pe care ni le-ați furnizat prin crearea contului si completarea informațiilor de livrare și respectiv de facturare sau a datelor pe care le prelucrăm, pe bază consimțământului dumneavoastră și care sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Vă vom furniza aceste date într-un fișier având un format securizat, care este prelucrabil electronic, astfel încât să le stocați sau să le divulgați altor prestatori de servicii. Puteți, de asemenea, să ne furnizați datele dumneavoastră, obținute de la alte companii. De asemenea, ne puteți solicita să furnizăm datele dumneavoastră cu caracter personal unui alt operator, cu toate acestea, acest lucru poate fi efectuat atunci când transmiterea datelor este posibilă din punct de vedere tehnic. Întrucât fișierul conține datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să stocați aceste date în condiții de siguranță pe dispozitivul dumneavoastră. Astfel, portabilitatea (transferul) datelor va fi realizat în măsura în care sunt îndeplinite condițiile susmenționate, iar procesul de portabilitate de la noi către noul operator indicat este fezabil din punct de vedere tehnic, sau dacă operatorul indicat pentru a primi datele nu refuză portabilitatea. În orice caz, portabilitatea datelor vizează datele pe care le deținem în prezent, fără a include rezultatele prelucrărilor efectuate prin mijloacele noastre și în sistemele companiei, înainte de primirea solicitării de portare. Vă actualizăm datele cu caracter personal, cerându-vă să le revizuiți din când în când și ori de câte ori necesitatea actualizării este prevăzuta de lege. Totuși, dacă descoperiți că unele date sunt incorecte sau inexacte, puteți solicită rectificarea și/sau actualizarea datelor incorecte și completarea datelor incomplete.
Puteți rectifica sau completa datele dumneavoastră cu caracter personal contactându-ne și furnizându-ne datele corecte sau suplimentare. Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, dacă acuratețea datelor este contestată pentru o perioadă care ne permite să verificăm acuratețea respectivă.
Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea, ceea ce înseamnă că stocăm datele dumneavoastră personale, dar nu le utilizăm în niciun alt scop.
Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal. Puteți exercita ambele drepturi în temeiul condițiilor prevăzute de lege. Vom evalua solicitarea dumneavoastră de ștergere din punct de vedere al legislației și a procedurilor noastre interne, luând în considerare existența unui contrat aflat în desfășurare și vom acorda un răspuns în scris în termenul agreat, care nu va depăși o lună de la data primirii solicitării de ș
În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat(ă) înainte de ridicarea restricționării prelucrării datelor.
Aveți dreptul de a ne contacta în orice moment, dacă sunteți de părere că v-au fost încălcate drepturile conferite prin legislația privind protecția a datelor cu caracter personal.
Aveți dreptul de a apela la Autoritatea de supraveghere a datelor, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere privind Protecția Datelor cu Caracter Personal, având adresa Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, sau la o instanță competentă, dacă sunteți de părere că v-au fost încălcate drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
12.Cookie-uri

Cookie-urile sunt fișiere text introduse pe calculatorul dumneavoastră, în smart-phone sau tabletă, pentru a colecta informații standard de logare pe internet și informații privind conduita dumneavoastră pe SITE. Aceste informații sunt utilizate, spre exemplu, pentru a urmări utilizarea site-ului web de către dumneavoastră și pentru a redacta rapoarte de statistică privind activitatea desfășurată pe website-ul companiei și pe alte site-uri. Puteți seta browser-ul dumneavoastră pentru a nu accepta cookie-uri. Cu toate acestea, unele cookie-uri interne sunt necesare pentru a-i permite UTILIZATORULUI site-ului web să utilizeze serviciile BusinessMark.

Pentru mai multe informații, vizitați Politica de cookie.

13.Cât timp vă păstrăm datele?

Dacă sunteți reprezentantul partenerului nostru contractual (persoană juridică), avem dreptul și obligația legală de a reține toate datele cu caracter personal necesare, pe care ni le-ați furnizat în scopuri de gestionare a contractului. Vom păstra datele dumneavoastră pe întreaga durată a valabilității contractului și pentru perioada prevăzută de legislația financiar-contabilă, adică 5 ani de la încetarea raporturilor juridice dintre companie și client, pentru posibile acțiuni în justiție și alte scopuri expres prevăzute de lege. De asemenea, vă putem prelucra datele și în alte scopuri. În acest caz, perioada de păstrare va fi prevăzută în cadrul Politicii de retenție a companiei.

  1. Cum vă protejăm datele?

Pentru a ne asigura că drepturile și libertățile dumneavoastră nu sunt puse în pericol și pentru a respecta conformitatea cu legislațiile și reglementările relevante în domeniul protecției datelor, implementăm măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, pentru a asigura un nivel de securitate suficient în vederea prelucrării datelor cu caracter personal. Aceste măsuri constau în instruirea și în testarea regulată a angajaților și a partenerilor noștri, în introducerea de politici și procese relevante, care sunt revizuite și actualizate în mod regulat.De asemenea, ne asigurăm că îi evaluăm cu atenție pe prestatorii noștri, pentru a furniza un nivel corespunzător de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal și încheiem cu aceștia acorduri de prelucrare a datelor personale, pentru a ne asigura că fiecare partener contractual care intră în contact sub autoritatea noastră și cu datele dumneavoastră cu caracter personal, realizează activitățile de prelucrare contractate în deplină siguranță și că respectă prevederile legislației în vigoare în domeniul prelucrării datelor personale.

15.Actualizări

Politica noastră de confidențialitate este în curs de revizuire și poate fi modificată din când în când (în general, pentru a respecta legislația și practicile privind protecția datelor). Versiunile actualizate vor fi publicate pe pagina noastră web.

Această politică a fost actualizată ultima dată în luna Iunie anul 2018.

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.