2022.06.27 Articole

Schemă de ajutor de stat pentru transportatorii rutieri. Operatorii vor primi o reducere de 50 de bani pe litrul de carburant

Aproximativ 3.000 de transportatori rutieri de marfă și de persoane vor beneficia de o schemă de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului pentru combustibili, care să le permită să își continue activitatea și să evite riscul de a falimenta din cauza creșterii rapide și greu de absorbit a costurilor de operare. Ajutorul se va acorda sub formă de grant, valoarea acestuia fiind de 50 bani pe litrul de combustibil achiziționat, dar nu mai mult de 400.000 euro per întreprindere. Cererile de compensare se vor depune începând cu 1 iulie.

Măsura este prevăzută în HG nr. 667/2022 (publicată în Monitorul Oficial nr. 503 din 23 mai 2022), iar pentru a putea fi aplicată, ea trebuie autorizată formal și de Comisia Europeană, în condițiile în care toate ajutoarele de stat trebuie să treacă prin această procedură de aprobare europeană. 

Schema de ajutor va fi finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, având un buget de 300 de milioane de lei, care va putea fi suplimentat. Autoritățile estimează un număr de 3.000 de beneficiari eligibili.

Solicitarea compensărilor se va face trimestrial prin depunerea unei cereri la Autoritatea Rutieră Română, însoțită de anumite documente justificative, pe o platformă online creată special pentru acest scop de către instituție. Cererile se depun în primele 15 zile de după trimestrul pentru care se solicită compensarea combustibilului, singura excepție făcând-o trimestrul al patrulea, pentru care cererea va trebui depusă până în 1 decembrie.

ARR a anunțat că platforma va fi funcțională din 27 iunie, iar primele cereri vor putea fi depuse în perioada 1 – 15 iulie 2022, pentru trimestrul al doilea, urmând ca următoarele cereri să se facă în perioada 1-15 octombrie pentru trimestrul al treilea. 

Conform ARR, transportatorii trebuie să se înregistreze în platforma dedicată și să își creeze conturi de acces în perioada 27 iunie – 1 iulie pentru ca mai apoi, după 1 iulie, să poată depună cererile și documentele justificative necesare.

Deciziile de compensare se emit până la 31 decembrie 2022, iar plata efectivă a ajutorului de stat se poate face până la 31 iulie 2023, inclusiv.

Cererile vor fi soluționate, în ordinea înregistrării lor, în maximum 30 de zile lucrătoare de la depunere, iar plata grantului se va face ulterior prin virament în contul bancar din România (pentru transportatorii străini stabiliți în alte state ale UE) sau în contul de la Trezorerie (pentru transportatorii stabiliți în România).

Beneficiarii schemei de ajutor de stat

Ajutorul de stat va fi sub forma unui grant acordat operatorilor economici licențiați în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene, care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, contra cost sau transport de persoane, în mod regulat, inclusiv transport public local.

Sunt eligibili operatorii economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • sunt licențiați în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene;
 • dețin cel puțin un vehicul eligibil;
 • operatorii economici stabiliți în România trebuie să nu figureze inactivi potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală sau să nu se afle în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul Comerțului și să nu beneficieze de alte compensații pentru activitatea de transport desfășurată cu vehiculele eligibile, cu excepția celor care efectuează transport public local;
 • nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au fost emise asemenea decizii, acestea au fost puse în aplicare conform prevederilor legale în vigoare;
 • alimentează vehiculele eligibile după cum urmează: de la stațiile de distribuție ale operatorilor economici sau din rezervoarele pentru consum propriu deținute;
 • nu se află în procedură de executare silită, faliment, dizolvare, închidere operațională sau lichidare;
 • nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;
 • operatorii licențiați în alte state membre ale Uniunii Europene trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, precum și o listă a vehiculelor eligibile utilizate pentru transportul rutier de mărfuri în cont propriu și dețin o licență comunitară, pentru transportul rutier de mărfuri contra cost și pentru transportul de persoane.

Ajutorul de stat se va acorda pentru combustibilul folosit în:

 • transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;
 • transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată ce depășește 3,5 tone, dar nu mai mult de 7,5 tone;
 • transportul rutier de mărfuri național și internațional contra cost, cu ajutorul unor autovehicule sau combinaţii de vehicule destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată ce depăşeşte 2,5 tone, dar nu mai mult de 3,5 tone;
 • transportul de persoane regulat și ocazional, inclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 ori M3.

Operatorii economici care beneficiază de compensare vor trebui să păstreze documentele justificative folosite la obținerea compensărilor timp de 10 ani, în caz contrar amenda fiind o amendă de 5.000 – 10.000 lei. Este vorba despre:

 • fişele de magazie pentru fiecare rezervor pentru consum propriu deţinut la punctele lor de alimentare, precum şi bonurile de consum întocmite la fiecare alimentare a vehiculelor eligibile din rezervorul respectiv, pe care în mod obligatoriu să fie înscrise cel puţin următoarele informaţii: data alimentării, numărul de înmatriculare al vehiculului alimentat, cantitatea de combustibil alimentată exprimată în litri pe fiecare vehicul, numărul de kilometri înregistraţi la bordul vehiculului la momentul alimentării;
 • înregistrările tahografului din prima şi din ultima zi a trimestrului pentru care se depune cererea de compensare;
 • documentele care atestă dreptul de deţinere a vehiculelor pentru care se acordă dreptul de compensare;
 • documentele de vânzare, distrugere, export, pentru toate vehiculele ale căror consumuri sunt incluse în cerere;
 • anexele la facturile de achiziţie a carburanţilor.

Material semnat de Ruxandra Jianu, Partener Biriș Goran, și unul dintre cei mai buni specialiști în fiscalitate din România.


Citește și:

EY Payroll Survey 2022: Tot mai multe companii iau în calcul externalizarea activităților de resurse umane și salarizare

Opinie EY România: Saga cotelor reduse de TVA – care sunt implicațiile pentru România

Opinie EY România: Prețurile de transfer și relocările de investiții. Șapte puncte de atenție pentru companii

Săptămâna de lucru de patru zile este deja permisă de legislația muncii și se poate implementa în orice companie

Opinie EY România: Sistemul RO e-transport – impact asupra importatorilor şi exportatorilor menționați în declarațiile vamale

Respectarea obligațiilor de mediu, un efort tot mai complex și mai greu de gestionat pentru companii. Avantajele colaborării cu OIREP

Laura Ciornei, Let’s talk HR: Criza resursei umane din sectorul IT&C se va accentua

Crowe România și DeclaratiaUnica.ro se angajează împreună în automatizarea declarației unice și oferirea de consultanță personalizată

Opinie Wise Finance Solutions: Finanțări nerambursabile pentru energie solară și eoliană

Opinie EY România: „Amenzi pentru nedepunerea declarațiilor fiscale și neplata impozitelor aplicate în cadrul inspecției fiscale. Ce trebuie să știe contribuabilii”


Dați-ne un follow, pentru a rămâne la curent cu toate noutățile privind evenimentele organizate de BusinessMark:

 www.facebook.com/BusinessMark/
 www.linkedin.com/company/businessmark
 www.instagram.com/business.mark/
 blog.business-mark.ro
 business-mark.ro/


Material de opinie semnat de
 • BusinessMark

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.