PETRU-IULIAN MUREȘAN

Antreprenor, Consultia – platforma SSM.ro

Petru-Iulian MUREȘAN este antreprenor și administrator al Grupului de firme Consultia,  având funcția de Șef serviciu extern de prevenire și protecție. Deasemenea, este doctorand în cadrul Şcolii Doctorale Interdisciplinare din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov, domeniul Inginerie Industrială fiind realizatorul  studiului doctoral având ca obiect tema „Optimizarea sistemelor de securitate şi sănătate în muncă specifice domeniului industrial”, cu finalitate practică realizarea platformei informatice ”SSM.ro”, platformă ce permite digitalizarea integrală a activității de resurse umane, securitate şi sănătate în muncă și prevenirea și stingerea incendiilor.

Organizator de conferințe de interes național, este în același timp inițiatorul proiectului legislativ privind digitalizarea activităților de HR/ SSM/ PSI în România, proiect materializat prin apariția unor acte normative de larg interes care fac posibilă digitalizarea integrală a acestor activități, respectiv Legea 208/ 2021 privind utilizarea semnăturii electronice în domeniul relațiilor de muncă și a H.G. 259/ 2022  pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/ 2006.

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.