Termeni si conditii

A.      Definiții generale

BusinessMark este denumirea comercială a S.C. BUSINESSMARK INVEST S.R.L., persoană juridică de naționalitate română cu sediul social în Şoseaua Olteniţei, nr.8, bl.2A, ap.50, sector 4, Bucureşti,  înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului , sub nr. J40/1416/05.02.2013, cod unic înregistrare nr. RO31185928, având punct de lucru în București, Str. Vasile Lascăr nr. 5-7, birou 505.

B.      Conținut

Întregul conţinut al site-ului www.business-mark.ro (texte, imagini, elemente de grafică, etc) sunt proprietatea S.C. BUSINESSMARK INVEST S.R.L. şi sunt protejate prin Legea drepturilor de autor şi prin alte legi privind dreptul de proprietate intelectuală. Încercările de a le prelua, prin orice mijloace, sunt ilegale şi, în măsura în care vor fi sesizate, vor fi deferite justiţiei.

Descrierile şi articolele postate sunt scrise de membrii echipei BusinessMark şi colaboratorii acesteia sau sunt preluate de la parteneri. Răspunderea pentru conţinutul acestor materiale revine autorilor. Copierea şi publicarea acestor materiale (parţial sau integral) se poate face numai cu acordul lor.

Ne rezervăm dreptul să ştergem comentariile licenţioase, denigratoare şi/sau tendenţioase.

C.      Politica de vânzare online

Accesul în vederea înregistrării la evenimente este deschisă oricărei persoane.

BusinessMark își rezervă dreptul de a restricționa dreptul de înregistrare în cazul în care consideră că în baza conduitei sau activității unei persoane, acțiunile acestuia ar putea prejudicia BusinessMark. De asemenea, înregistrarea poate fi restricționată în cazul în care evenimentul a atins numărul maxim de participanți.

Toate tarifele prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A..

D.      Înregistrare

Înregistrarea online la evenimentele prezentate pe site se realizează prin completarea formularului de înregistrare și adăugarea biletelor dorite în coșul de cumpărături, urmand a finaliza înregistrarea efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Adaugarea biletelor în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării procesului de completare a formularului, nu atrage după sine înregistrarea la eveniment.

Persoana ce realizează înregistrarea consimte, prin transmiterea formularului de înregistrare, că toate datele furnizate de acesta sunt corecte, complete și adevărate la data înregistrării.

BusinessMark poate anula o înregistrare în urma unei notificări, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părti față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

  • neacceptarea de către banca emitentă a cardului, a tranzacției, în cazul plății online;
  • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de BusinessMark, în cazul plății online;
  • datele furnizate sunt incomplete și/sau incorecte;
  • evenimentul a atins numărul maxim de participanți și nu mai sunt locuri disponibile

Clientul poate anula participarea la un eveniment prin notificare scrisă la adresa  office@business-mark.ro

În cazul anulării participării, sumele achitate pot fi returnate sau obligația de plată poate fi retrasă conform formulei:

Anularea este realizată cu cel puțin 5 zile înaintea desfășurării evenimentului -> Sumele plătite sunt restituite integral, iar în cazul în care costurile nu au fost achitate, obligația de plată este retrasă
Anularea este realizată cu 3-5 zile înaintea desfășurării evenimentului -> Sumele plătite vor fi returnate, mai puţin 30%, reprezentând cheltuielile administrative, iar în cazul în care costurile nu au fost achitate, există obligația de plată a 30% din valoarea totală
Anularea este realizată cu mai puțin de 3 zile înaintea desfășurării evenimentului sau participanții nu se prezintă la eveniment, fără a anunța -> Sumele plătite nu sunt restituite, iar în cazul în care costurile nu au fost achitate, rămâne activă obligația de plată integrală

În cazul in care clientul solicită anularea participării în termenele mai sus menționate, iar plata a fost realizată, suma totală sau parțială va fi returnată după cum urmează:

  • pentru sumele achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
  • pentru sumele achitate cu OP/ transfer-> prin virament bancar;

E.       Facturare și plată

Taxa de participare include participarea la toate sesiunile evenimentului, toate pauzele de cafea si masa oferită cu ocazia evenimentului.

Factura va fi emisă după primirea formularului de înregistrare și va fi transmisă în format electronic.

În cazul în care se optează pentru plata prin OP/transfer bancar, plata se va efectua înainte de eveniment, în baza facturii primite din partea echipei BusinessMark, pe e-mail.