2024.01.30 Opinii

Cabot Transfer Pricing: Norme e-Sigiliu, publicate. Ce bunuri vor trebui monitorizate prin noul sistem

Autoritățile au aprobat normele pentru implementarea e-Sigiliu, noul sistem național menit să asigure trasabilitatea transporturilor rutiere de bunuri cu risc vamal sau fiscal în România. El va viza o gamă largă de bunuri și de transporturi, la care autoritățile consideră că se identifică punctual un risc de neplată a obligațiilor fiscale sau de descărcare frauduloasă pe teritoriul național.

Normele, aprobate printr-un ordin comun emis de ANAF și Autoritatea Vamală, detaliază modul de funcționare a sistemului e-Sigiliu, procedurile pentru aplicarea sigiliilor și modul în care vor fi selectate transporturile ce urmează să fie monitorizate.

Spre deosebire de sistemul e-Transport, unde autoritățile au aprobat câteva categorii de produse supuse monitorizării cu coduri NC punctuale, în cazul e-Sigiliu, abordarea este modificată radical: nu există o definire a unei liste de bunuri riscante, ci se stabilește că monitorizarea se va face în baza unei analize de risc derulate de inspectorii ANAF și AVR. Practic, nu vor fi aplicate sigilii pe toate transporturile rutiere, ci numai pe acelea care sunt considerate cu risc, urmând să fie ținute sub obervație, de exemplu, transporturile care implică bunuri aflate în tranzit, bunuri accizabile sau cele care fac obiectul unor tranzacții intracomunitare ori a unor operațiuni de import ori export.

Atunci când derulează analiza de risc pentru a vedea ce transporturi rutiere trebuie monitorizate prin e-Sigiliu, reprezentanții AVR și ANAF vor avea în vedere mai multe criterii, printre care natura bunurilor transportate, valoarea lor și regimul de taxare, dar și ruta de transport utilizată sau reputația fiscală a firmelor implicate în operațiunile aferente acelor transporturi, indiferent de rolul pe care ele îl joacă pe lanțul comercial (expeditor, destinatar sau transportator).

Normele publicate de autorități stabilesc, în sens larg, mai multe tipuri de bunuri și operațiuni care pot fi vizate de monitorizarea prin e-Sigiliu:

  • bunurile plasate în regim de tranzit între două birouri vamale care prezintă un risc ridicat în ceea ce privește descărcarea frauduloasă;
  • bunurile declarate pentru export care prezintă risc vamal/fiscal ridicat sau care fac obiectul unor măsuri speciale la export;
  • bunuri accizabile – produsele aflate în regim suspensiv, produsele eliberate pentru consum până la primul beneficiar, precum și produsele la care plata accizei este exceptată sau cu scutire directă;
  • bunurile aflate în tranzit intracomunitar care prezintă risc de descărcare/comercializare pe teritoriul național;
  • bunurile de natură intracomunitară destinate unui contribuabil din România care prezintă risc fiscal;
  • bunurile având ca destinație o livrare intracomunitară care prezintă riscul de a nu părăsi teritoriul național.

Conform normelor publicate, șoferii transporturilor rutiere vor avea un rol crucial în procesul de monitorizare, fiind responsabili atât pentru montarea sigiliilor inteligente, semnarea documentației necesare și menținerea integrității sigiliilor, cât și pentru raportarea imediată a oricărui incident major care ar putea afecta transporturile respective.

Ca procedură de lucru, normele mai stabilesc că monitorizarea va fi realizată de AVR și ANAF, folosind sigilii inteligente, aceste dispozitive urmând să trimită în timp real informații despre starea și poziția transporturilor. Sistemul e-Sigiliu va funcționa non-stop, iar centrele de dispecerat ale AVR și ANAF vor monitoriza toate transporturile sigilate, comunicând alerte și coordonând echipele de control pentru intervenții operative rapide. În situații critice, vehiculele pot fi însoțite până la destinație pentru a asigura siguranța și conformitatea transporturilor.

Sistemul e-Sigiliu nu este încă funcțional căci implementarea sa presupune un amplu proces de achiziție publică a sigiliilor inteligente și a celorlalte echipamente și vehicule necesare, precum și dezvoltarea aplicațiilor informatice de monitorizare.

Material de opinie semnat de
  • Cristina Săulescu

    Partener, Cabot Transfer Pricing
Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.